SZKOLENIA VOD

TEMAT

Elektronizacja i elektroniczna komunikacja

według nowej ustawy Pzp i aktów wykonawczych

CZYM SĄ SZKOLENIA VOD?


VOD (Video On Demand - wideo na żądanie) - jest to nagrany materiał szkoleniowy, który możemy odtworzyć na komputerze lub telefonie, wielokrotnie objerzeć o dowolnej porze, zatrzymywać i uruchamiać w dowolnym momencie jak film wideo. Standardowy dostęp do Szkoleń Online VOD jest na 30 dni.

JAK WZIĄĆ UDZIAŁ W SZKOLENIU VOD W 3 KROKACH?


KROK 1

Wybierasz szkolenie w sklepie VOD

KROK 2

Wypełniasz formularz zgłoszeniowy i w ciągu jednego dnia otrzymujesz dane do swojego szkolenia

KROK 3

Przez 30 dni korzystasz ze szkolenia bez ograniczeń

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ?

10 godzin praktycznej wiedzy o elektronizacji w nowej ustawie Pzp! Sprawdź co musisz wiedzieć o podpisie elektronicznym w praktyce! Zagadnienia omawiane podczas szkolenia będą dotyczyły obowiązującej elektronizacji. Jeśli chcesz poznać przegląd przepisów regulujących kwestie komunikacji elektronicznej w postępowaniach to szkolenie jest dla Ciebie!

TRENER

Iwona Holka

Prawnik, trener i doradca w zakresie zamówień publicznych. Były członek KIO.

Liczba przeprowadzonych szkolen: 518
Liczba opinii o trenerze: 935

Od 17 lat z sukcesem wspiera klientów w procesach ubiegania się o zamówienia publiczne, a także przy realizacji zamówień. Ma za sobą dziesiątki rozpraw przed Krajową Izbą Odwoławczą i tysiące przeszkolonych uczestników.

Prowadzi również obsługę podmiotów zamawiających, co przekłada się na doświadczenie po obu stronach procedury przetargowej.

 

PROGRAM

 1. Komunikacja elektroniczna według nowej ustawy Pzp;
 2. Przegląd przepisów regulujących kwestie komunikacji elektronicznej w postępowaniach;
 3. Czy zamawiając musi mieć podpis elektroniczny? Jak zorganizować elektronizację w jednostce?
 4. Komunikacja w postępowaniach w zależności od progu postępowania;
 5. Postać a forma elektroniczna – różnice i znaczenie prawne;
 6. Pisemność według nowej ustawy. Co oznacza, że wykonawca ma poinformować „pisemnie”? Pisemność a forma pisemna;
 7. Szczególne przypadki odstąpienia od komunikacji i zasady procedowania;
 8. Podpis elektroniczny w praktyce i jego rodzaje;
 9. Znakowanie czasem i deklarowany czas złożenia podpisu: różnice i znaczenie prawne;
 10. Podpis Xades/Pades, otaczający, zewnętrzny, czyli różne formy i sposoby składania podpisu elektronicznego;
 11. Wznak graficzny podpisu a skuteczność podpisu elektronicznego;
 12. Weryfikacja i walidacja podpisów: jak przeprowadzić, czym się różni weryfikacja od walidacji;
 13. Konserwacja podpisu – kiedy warto ją stosować;
 14. Błędy w podpisie, najczęstsze powody i sposób postępowania z ofertami;
 15. Dostępne na rynku platformy do obsługi zamówień – ich wady i zalety;
 16. Jak długo jeszcze będzie działał miniPortal i czego możemy się spodziewać w przyszłości;
 17.  Co to jest: oryginał w postaci elektronicznej w kontekście wadium? Jaki dokument w zależności od ustawowych form wnoszenia wadium;
 18. Zasady zwrotu wadium, gdy zostało wniesione jako forma niepieniężna;
 19. Definicja dokumentu elektronicznego i przykłady;
 20. Czym są Krajowe Ramy Interoperacyjności i jakie formaty danych akceptowane są przez zamawiającego;

 1. Przekazywanie informacji zamawiającemu bezpośrednio w wiadomości e-mail lub na platformie;
 2. Dokument wystawiony a dokument sporządzony, sposób przekazywania dokumentów zamawiającemu;
 3. ZIP, RAR (dopuszczalny?), czyli wszystko o kompresji danych i podpisach;
 4. Kim jest podmiot upoważniony w świetle rozporządzenia w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych?
 5. Dokumenty niewystawione przez upoważnione podmioty – czyli jakie?
 6. Dokumenty składane w postępowaniu: postać złożonych dokumentów, wymagania formalne dla dokumentów, składanie w postępowaniu o udzielenie zamówienia elektronicznych dokumentów: min. KRS, zaświadczeń z CEIDG, zaświadczeń o niezaleganiu w opłacaniu składek, informacji o niekaralności z e-KRK;
 7. Prawidłowa reprezentacja wykonawcy, omówienie pełnomocnictw. Co z pełnomocnictwami, które są w formie pisemnej;
 8. JEDZ: sporządzenie, podpisanie, dane ustrukturyzowane;
 9. Czym jest odwzorowanie cyfrowe i kto prawidłowo może poświadczyć dokument odwzorowany;
 10. Tajemnica przedsiębiorstwa w postępowaniach elektronicznych – jakie zapisy swz, jak skutecznie winny być informacje zastrzeżone;
 11. Udostępnianie ofert elektronicznych;
 12. Protokół postępowania: papierowy? Elektroniczny? Jakie wymogi rozporządzenie stawia protokołom i oświadczeniom członków komisji;
 13. Archiwizacja dokumentów elektronicznych;
 14. Umowy podpisywane elektronicznie. Czy możliwa jest hybryda: Zamawiający podpisuje umowę pisemnie a wykonawca elektronicznie?
 15. Kontrola w kontekście elektronizacji i zamówień finansowanych ze środków UE;

OPINIE

Gorąco polecam szkolenia i prowadząca Panią Iwonę Holkę. Prowadząca posiada duża wiedzę oraz odpowiada na każde pytanie zadane podczas szkolenia.

Damian Brożyna - Gmina Kowala

Szkolenie bardzo profesjonalne, zorganizowane na wysokim poziomie i interesujące. Pani Iwona Holka doskonale przygotowana merytorycznie. Wiedza przekazana jasno i zrozumiale. Dużo praktycznych informacji. Prowadząca bardzo sympatyczna, odpowiada konkretnie na każde zadane pytanie. Forma on-line szkolenia idealna na obecny czas. Dodatkowym atutem szkolenia jest 30 – dniowy dostęp do nagrania z całego szkolenia. Polecam wszystkim szkolenia organizowane przez firmę Apexnet oraz Panią Iwonę Holkę.

Anna Stypuła - Zakład Ubezpieczeń Społecznych

CENA ZAWIERA

 • EduBox, czyli paczkę materiałów wysłaną pocztą

 • Aplikację mobilną z aktualną ustawą Pzp na system Android i iOS

 • 100% wiedzy bez wychodzenia z domu

 • Dostęp do EduStrefy

 • Możliwość obejrzenia szkolenia wielokrotnie

 • Certyfikat w wersji on-line

 • Spotkania z ekspertami po godzinach

 • Nagrania z webinarów ApexNet

 • Paczkę wzorów dokumentów z nowej ustawy Pzp:

  • Wzór SWZ w wariancie bez negocjacji i z negocjacjami
  • Kwalifikowanie wykonawców
  • Analiza potrzeb
  • Regulamin do 130 000 zł
  • Postępowanie wg trybu podstawowego
  • Przykładowe klauzule do umów
  • Lista obowiązkowych terminów dla zamawiających
*Grafika poglądowa

SZCZEGÓŁY ORGANIZACYJNE

Trener
Cena
Iwona Holka
999.00 ZŁ NETTO + 23% VAT

KONTAKT

MASZ PYTANIA?
Napisz anita.marszalek@apexnet.pl lub zadzwoń na (22)2058907