SZKOLENIA VOD

TEMAT

Zintegrowany kurs nowego Prawa zamówień publicznych

- co musisz wiedzieć po 01.01.2021 ONLINE

W tej chwili nie realizujemy tego szkolenia, sprawdź naszą aktualną ofertę szkoleń VOD

CZYM SĄ SZKOLENIA VOD?


VOD (Video On Demand - wideo na żądanie) - jest to nagrany materiał szkoleniowy, który możemy odtworzyć na komputerze lub telefonie, wielokrotnie objerzeć o dowolnej porze, zatrzymywać i uruchamiać w dowolnym momencie jak film wideo. Standardowy dostęp do Szkoleń Online VOD jest na 30 dni.

JAK WZIĄĆ UDZIAŁ W SZKOLENIU VOD W 3 KROKACH?


KROK 1

Wybierasz szkolenie w sklepie VOD

KROK 2

Wypełniasz formularz zgłoszeniowy i w ciągu jednego dnia otrzymujesz dane do swojego szkolenia

KROK 3

Przez 30 dni korzystasz ze szkolenia bez ograniczeń

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ?

Jeśli szukasz jeszcze odpowiedzi na niewyjaśnione pytania, masz jakieś wątpliwość z nową ustawą Pzp to przygotowaliśmy dla Ciebie idealne rozwiązanie! Zapraszamy na intensywny kurs podsumowujący zmiany w nowej ustawie Pzp, z którymi każdy uczestnik rynku zamówień publicznych powinien się zapoznać. Program został tak przygotowany, aby w 17 krokach wyjaśnić między innymi: Nowe zasady udzielania wyjaśnień dotyczących specyfikacji warunków zamówienia (SWZ), zasady wszczynania i zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia w procedurze unijnej i krajowej.

TRENER

Grzegorz Czaban

Ekspert Prawa zamówień publicznych, trener biznesu. Wykładowca na SGH. Od 1995 r. wykłada zamówienia publiczne.

Liczba przeprowadzonych szkolen: 1749
Liczba opinii o trenerze: 1739

Ekspert podczas prac Komisji Nadzwyczajnej ds deregulacji (NDR) rozpatrującej projekt nowej ustawy - Prawo zamówień Publicznych (2019 r.). W latach 1996-2001 stały współpracownik tygodnika Rynek Zamówień Publicznych, potem miesięcznika Inwestycje Komunalne; znawca amerykańskiego systemu zamówień publicznych.

PROGRAM

 1. Analiza potrzeb i wymagań
 1. Kto jest zobowiązany dokonać analizy potrzeb i wymagań?
 2. Co musi obejmować analiza potrzeb i wymagań?
 3. W jakiej formie powinna być dokonania analiza potrzeb i wymagań?
 4. Kiedy musi być dokonana analiza potrzeb i wymagań?
 1. Raport z realizacji zamówienia
 1. Kiedy należy sporządzić raport z realizacji zamówienia?
 2. Co musi zawierać ten raport?
 3. Czy raport z realizacji zamówienia stanowi załącznik do protokołu postępowania?
 1. Ogłoszenie o wykonaniu zamówienia
 1. Kto musi zamieszczać ogłoszenie o wykonaniu umowy?
 2. Gdzie należy opublikować ogłoszenie o wykonaniu umowy?
 3. Co musi zawierać ogłoszenie o wykonaniu umowy?
 4. Czy Wykonawca może wykorzystać ogłoszenie o wykonaniu umowy jako substytut referencji?
 5. Jaka jest przydatność ogłoszenia o wykonaniu umowy dla innych Zamawiających oraz organów kontrolnych?
 1. Informacja o złożonych ofertach i wnioskach o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
 1. Kto musi przekazywać informację o złożonych wnioskach lub ofertach?
 2. W jakim terminie należy przekazać informację o złożonych wnioskach lub ofertach?
 3. Co musi zawierać taka informacja?
 1. Konflikt interesów
 1. Co to jest konflikt interesów?
 2. Kiedy należy złożyć oświadczenie o braku konfliktu interesów, a kiedy o istnieniu konfliktu interesów?
 3. Kiedy należy złożyć oświadczenie o niekaralności?
 4. Jakie są konsekwencje braku złożenia oświadczeń o niekaralności i braku istnienia konfliktu interesów?
 5. W jakiej formie muszą być złożone te oświadczenia?
 1. Nowe zasady stosowania ceny jako jedynego kryterium oceny ofert lub kryterium o wadze większej niż 60%
 1. Wadium w postępowaniu o udzielenie zamówienia
 • Zmiany dotyczący maksymalnej kwoty wadium
 • Formy i zasady wnoszenia wadium
 • Zasady zwrotu wadium, w tym gwarancji bankowych i ubezpieczeniowych

 1. Zasady wszczynania i zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia w procedurze unijnej i krajowej
 1. Nowa definicja postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 2. Kolejność czynności podejmowana podczas wszczęcia postępowania
 3. Wymagane publikatory ogłoszeń
 4. Zasady dokonywania zmian treści ogłoszenia o zamówieniu
 5. definicja zakończenia postępowania
 6. ogłoszenie o udzieleniu zamówienia oraz ogłoszenie o wyniku postępowania
 1. Nowe zasady udzielania wyjaśnień dotyczących specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) oraz opisu potrzeb i wymagań (OPiW)
 2. Ocena podmiotowa wykonawców
 1. Co to są podmiotowe środki dowodowe?
 2. Zasady składania i uzupełniania podmiotowych środków dowodowych
 3. Zmiany dotyczące podstaw wykluczenia z postępowania
 4. Warunki udziału w postępowaniu
 • zmiany dotyczące warunków udziału w postępowaniu
 • wykazywanie spełniania warunków udziału w postępowaniu przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
 1. zmiany dotyczące polegania na zasobach podmiotów trzecich
 1. Przedmiotowe środki dowodowe
 1. Co to są przedmiotowe środki dowodowe?
 2. Moment złożenia przedmiotowych środków dowodowych
 3. Nowe zasady uzupełniania przedmiotowych środków dowodowych
 1. Składanie i otwarcie ofert
 1. W jakiej formie należy złożyć ofertę?
 2. Czynności dokonywane przed i po otwarciu ofert
 3. Zasady postępowania w przypadku wystąpienia awarii systemu teleinformatycznego
 1. Dokumentowanie postępowania
 1. Nowe zasady udostępniania załączników do protokołu postępowania, w tym ofert
 2. Nowe zasady zwrotu próbek
 3. Wymagana postać i format przechowywanych dokumentów
 4. Wymagania dotyczące przechowywania protokołu oraz załaczników do protokołu w systemie teleinformatycznym podmiotu trzeciego
 1. Tryby udzielania zamówień klasycznych o wartości mniejszej niż progi UE
 1. Brak możliwości stosowania trybów przetargu nieograniczonego i ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego, zapytania o cenę i licytacji elektronicznej
 2. Tryb podstawowy - warianty, omówienie przebiegu postępowania w każdym z wariantów
 3. Partnerstwo innowacyjne
 4. Negocjacje bez ogłoszenia - specjalna przesłanka stosowania tego trybu w postępowaniu o wartości poniżej progów UE
 5. Zamówienie z wolnej ręki
 1. Zmiany dotyczące umów w sprawie zamówienia publicznego
 1. Wprowadzenie klauzul abuzywnych (niedozwolonych)
 2. Określenie obowiązkowych postanowień umownych, w tym zasady określania terminu wykonania zamówienia bez podawania konkretnej daty
 3. Wprowadzenie nowych zasad waloryzacji wynagrodzenia w przypadku wzrostu cen materiałów w umowach zawieranych na okres dłuższy niż 12 miesięcy
 4. Obowiązek udzielania zaliczek lub dokonywania płatności częściowych
 1. Zmiany dotyczące środków ochrony prawnej
 1. Przywrócenie możliwości wnoszenia odwołań na każdą czynność i zaniechanie zamawiającego w postępowaniach o wartości poniżej progów unijnych
 2. Kto może być pełnomocnikiem w postępowaniu odwoławczym?
 3. Utworzenie sądu zamówień publicznych

OPINIE

„Ze szkoleń Apexnet korzystam już kolejny raz i jak zwykle jestem bardzo zadowolony z ich jakości dotyczących zarówno trenera Pana Grzegorza Czaban jak i ich organizacji nie zależnie od tego czy są one przeprowadzane stacjonarnie czy też on-line. Wiedza jaką dysponuje szkoleniowiec jest naprawdę ogromna ale najważniejsze jest to że potrafi ją przekazać czasami w sposób zabawny i przede wszystkim zawsze w sposób zrozumiały dla odbiorcy co sprzyja jej szybkiemu przyswajaniu. Z czystym sumieniem mogę polecić szkolenia z Panem Grzegorzem Czaban i Apexnet.”

Sławomir Kłos - Pomorska Kolej Metropolitalna S.A.

Perfekcyjne, na najwyższym poziomie. Jasne, zrozumiałe, dobrze przygotowane, rzetelne. Materiały wysokiej jakości

Anna Szadkowska-Czupa - Starostwo powiatowe w Wołowie

CENA ZAWIERA

 • EduBox, czyli paczkę materiałów wysłaną pocztą

 • Aplikację mobilną z aktualną ustawą Pzp na system Android i iOS

 • 100% wiedzy bez wychodzenia z domu

 • Dostęp do EduStrefy

 • Możliwość obejrzenia szkolenia wielokrotnie

 • Certyfikat w wersji on-line

 • Spotkania z ekspertami po godzinach

 • Nagrania z webinarów ApexNet

 • Paczkę wzorów dokumentów z nowej ustawy Pzp:

  • Wzór SWZ w wariancie bez negocjacji i z negocjacjami
  • Kwalifikowanie wykonawców
  • Analiza potrzeb
  • Regulamin do 130 000 zł
  • Postępowanie wg trybu podstawowego
  • Przykładowe klauzule do umów
  • Lista obowiązkowych terminów dla zamawiających
*Grafika poglądowa

SZCZEGÓŁY ORGANIZACYJNE

Trener
Cena
Grzegorz Czaban
999.00 ZŁ NETTO + 23% VAT

KONTAKT

MASZ PYTANIA?
Napisz anita.marszalek@apexnet.pl lub zadzwoń na (22)2058907