SZKOLENIA VOD

TEMAT

Zamykanie i rozliczanie końcowe projektów z funduszy UE

na lata 2014-2020 ONLINE

CZYM SĄ SZKOLENIA VOD?


VOD (Video On Demand - wideo na żądanie) - jest to nagrany materiał szkoleniowy, który możemy odtworzyć na komputerze lub telefonie, wielokrotnie objerzeć o dowolnej porze, zatrzymywać i uruchamiać w dowolnym momencie jak film wideo. Standardowy dostęp do Szkoleń Online VOD jest na 30 dni.

JAK WZIĄĆ UDZIAŁ W SZKOLENIU VOD W 3 KROKACH?


KROK 1

Wybierasz szkolenie w sklepie VOD

KROK 2

Wypełniasz formularz zgłoszeniowy i w ciągu jednego dnia otrzymujesz dane do swojego szkolenia

KROK 3

Przez 30 dni korzystasz ze szkolenia bez ograniczeń

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ?

Celem szkolenia jest wprowadzenie uczestników do tematyki rozliczenia końcowego oraz zamykania projektów dofinansowanych z funduszy UE na lata 2014-2020. Szkolenie skierowane jest do decydentów (osób zarządzających – Instytucje Zarządzające, Pośredniczące), (Beneficjentów) - pracowników jednostek samorządu terytorialnego (gminy, powiaty, województwa) i podmiotów realizujących misję publiczną, a także podmiotów –z sektora prywatnego realizujących projekty z funduszy UE na lata 2014-2020.

TRENER

Tomasz Leszczyński

Ekspert i autor licznych artykułów oraz ekspertyz z zakresu zarządzania i gospodarowania odpadami w kraju. Wieloletni pracownik administracji publicznej szczebla rządowego i samorządowego, pełnomocnik zarządów spółek komunalnych (PWIK).

Liczba przeprowadzonych szkolen: 21
Liczba opinii o trenerze: 7

Audytor projektów inwestycyjnych z udziałem m.in. funduszy z UE. Ekspert SIDIR Polska, Ekspert Zarządu Województwa Śląskiego, Audytor, Dyrektor kontraktu RED FIDIC – STRABAG, MAO, Autor licznych artykułów i ekspertyz z zakresu projektów UE. Oceniał projekty w ramach RPO, POIŚ, POIG w zakresie występowania pomocy publicznej, w tym nadmiernej dochodowości projektów w ramach luki finansowej przyznanej dotacji.

PROGRAM

 1. Akty prawne i regulacje dotyczące zamykania projektów w ramach UE 2014-2020
 2. Główne obowiązki Beneficjentów w ramach umowy o dofinansowanie
 3. Zasady zamykania i rozliczania końcowego projektu
 4. Procedura częściowego i końcowe zamykania projektu
 5. Dokumentacja zamykająca Projekt
 6. Korekty finansowe i zasada proporcjonalności
 7. Jak stworzyć algorytmu proporcjonalności ? (metodyka kluczy algorytmów)
 8. Analiza wskaźnikowa – rozliczenie produktu i rezultatu w ramach Projektu
 9. Efekty końcowe projektu – efektywność a cele projektu
 10. Zamknięcie projektu
 11. Zwolnienie kwoty zatrzymanej na projekcie
 12. Koszty warunkowo kwalifikowane
 13. Obowiązki beneficjentów w zakresie utrzymania trwałości projektów
 14. Trwałość instytucjonalna projektu
 15. Trwałość finansowa projektu
 16. Kontrola trwałości – ewaluacja projektu
 17. Podstawowe definicje w zakresie wymogu trwałości
 18. Zasadnicza modyfikacja – generalna zmiana projektu,
 19. Zaprzestanie działalności produkcyjnej,
 20. Zmiana charakteru własności,

 1. Zmiana charakteru operacji,
 2. Warunki realizacji projektu,
 3. Nieuzasadniona korzyść,
 4. Nieoszukańcze bankructwo
 5. Przekształcenia prawno-własnościowe Beneficjentów
 6. Zmiany podmiotów zarządzających produktami i rezultatami projektu
 7. Następstwa prawne a wymogi trwałości instytucjonalnej projektu
 8. Akty prawne i regulacje dotyczące archiwizacji
 9. Archiwizacja dokumentacji unijnej związanej z zakończeniem realizacji projektu.
 10. Wniosek o płatność końcową
 11. Raporty ewaluacyjne
 12. Dokumentacja pomocy publicznej
 13. Udostępnianie dokumentacji organom kontroli
 14. Zwrot dofinansowania - zasady
 15. Nieprawidłowości - najczęściej popełniane błędy
 16. Nadużycia finansowe – procedura zgłaszania do KE
 17. Zamknięcie projektu

OPINIE

Szkolenie oceniam b.pozytywnie. Trener przedstawił bardzo dużo przykładów zarówno pozytywnych jak i negatywnych w kontekście funkcjonowania przepisów, systemów, projektów.

Katarzyna Laskowska - Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

Jak dla mnie spotkanie z Panem Tomaszem miało odkrywczy charkater - ocena merytoryczna 6 na 6.

Krzysztof Dziadkiewicz - Centrum usług psychologicznych EGO

CENA ZAWIERA

 • Aplikację mobilną z aktualną ustawą Pzp na system Android i iOS

 • 100% wiedzy bez wychodzenia z domu

 • Dostęp do EduStrefy

 • Możliwość obejrzenia szkolenia wielokrotnie

 • Certyfikat w wersji on-line

*Grafika poglądowa

SZCZEGÓŁY ORGANIZACYJNE

Trener
Cena
Tomasz Leszczyński
999.00 ZŁ NETTO + 23% VAT

KONTAKT

MASZ PYTANIA?
Napisz anita.marszalek@apexnet.pl lub zadzwoń na (22)2058907