SZKOLENIA VOD

TEMAT

Przygotowanie postępowania na prace projektowe i roboty budowlane

według nowej ustawy Prawo zamówień publicznych z uwzględnieniem zasady efektywności ONLINE

CZYM SĄ SZKOLENIA VOD?


VOD (Video On Demand - wideo na żądanie) - jest to nagrany materiał szkoleniowy, który możemy odtworzyć na komputerze lub telefonie, wielokrotnie objerzeć o dowolnej porze, zatrzymywać i uruchamiać w dowolnym momencie jak film wideo. Standardowy dostęp do Szkoleń Online VOD jest na 30 dni.

JAK WZIĄĆ UDZIAŁ W SZKOLENIU VOD W 3 KROKACH?


KROK 1

Wybierasz szkolenie w sklepie VOD

KROK 2

Wypełniasz formularz zgłoszeniowy i w ciągu jednego dnia otrzymujesz dane do swojego szkolenia

KROK 3

Przez 30 dni korzystasz ze szkolenia bez ograniczeń

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ?

Zapraszamy na szkolenie, na którym nasz ekspert przedstawi najważniejsze zmiany, które obowiązują w nowej ustawie Pzp w w zamówieniach publicznych na roboty budowlane i prace projektowe. Dzięki temu szkoleniu nabędziesz umiejętności przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia na roboty budowlane na jak najwyższym poziomie.

TRENER

Ewa Wiktorowska

Wieloletni praktyk i dydaktyk z dziedziny prawa zamówień publicznych. Były trener zamówień publicznych z listy Prezesa UZP.

Liczba przeprowadzonych szkolen: 520
Liczba opinii o trenerze: 118

Wieloletni pracownik administracji samorządowej i rządowej. Specjalista w zakresie organizacji procesu budowlanego, członek Mazowieckiej Izby Budownictwa. Były Arbiter z listy Prezesa UZP. Członek, założyciel, obecnie Prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych. Przedstawiciel Krajowej Izby Gospodarczej na posiedzeniach komisji sejmowej ds. zmian ustawy Prawo zamówień publicznych.

PROGRAM

 1. Co to jest zasada efektywności.
 2. Przepisy które ją implementują do praktyki.
 3. Wstępne konsultacje rynkowe
 4. Analiza potrzeb i wymagań
 • Cel i zakres analizy
 • Termin opracowania
 • Kto opracowuje
 • Gdzie wykorzystujemy wynika analizy
 1. Wskazówki do opracowania przedmiotu zamówienia na prace projektowe
 • wymagania obligatoryjne
 • zrównoważone projektowanie
 • uniwersalne projektowanie
 • koszty cyklu życia
 1. Tryb podstawowy
 • wariant bez negocjacji
 • wariant z fakultatywnymi negocjacjami
 • wariant z obligatoryjnymi negocjacjami
 1. Przetarg nieograniczony
 2. Konkurs czy dialog konkurencyjny na prace projektowe
 3. Podstawy wykluczenia wykonawców
 • które badać
 • jakich dokumentów wymagać dla jakich okoliczności
 1. Warunki udziału w postępowaniu
 • minimalne zdolności projektanta
 • minimalne zdolności wykonawcy robót budowlanych
 • powiązanie dokumentów z warunkami udziału

 1. Podział ryzyk w umowie na prace projektowe
 • identyfikacja ryzyk
 • skutki ryzyk
 • mitygacja ryzyk
 1. Warunki umowy na prace projektowe
 • obowiązki stron
 • podwykonawcy
 • klauzule niedozwolone
 • klauzule przeglądowe
 • warunki odbioru
 • raport z realizacji
 1. Warunki umowy na roboty budowlane
 • współpraca stron umowy – zasady i narzędzia pomocne w tej współpracy,
 • klauzule niedozwolone,
 • obligatoryjne postanowienia umowy na roboty budowlane i usługi,
 • waloryzacja wynagrodzenia,
 • zatrudnienie na umowę o pracę,
 • opcje i wznowienia w umowie,
 • zabezpieczenie należytego wykonania umowy,
 • podwykonawcy,
 • zmiany umowy, zmiany istotne, zmiany dopuszczalne,
 • warunki odbiorów
 • odstąpienie od umowy.
 1. Ogłoszenie o wykonaniu umowy
 2. Raport z realizacji zamówienia
 • kiedy sporządzamy,
 • cel sporządzenia,
 • wnioski i rekomendacje
 1. Pozasądowe rozwiązywanie sporów.

OPINIE

Szkolenie w pełni satysfakcjonujące. Trener Pani Ewa Wiktorowska potrofi przekazać swoją wiedzę w sposób zrozumiały. Kompetentna, kontaktowa, ciekawie przedstawiała problemy na przykładach. Z przyjemnością spędziłąm 2 dni na szkoleniu. Firma ApexNet przygotowała szkolenie jak zwykle rzetelnie.

Mariola Wiśniewska - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Jestem bardzo zadowolony. Prowadzący bardzo merytoryczny oraz cierpliwy. Technicznie - bez zastrzeżeń. Profesjonalna opieka szkolenia.

Wojciech Skomoruch - Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie

CENA ZAWIERA

 • EduBox, czyli paczkę materiałów wysłaną pocztą

 • Aplikację mobilną z aktualną ustawą Pzp na system Android i iOS

 • 100% wiedzy bez wychodzenia z domu

 • Dostęp do EduStrefy

 • Możliwość obejrzenia szkolenia wielokrotnie

 • Certyfikat w wersji on-line

 • Spotkania z ekspertami po godzinach

 • Nagrania z webinarów ApexNet

 • Paczkę wzorów dokumentów z nowej ustawy Pzp:

  • Wzór SWZ w wariancie bez negocjacji i z negocjacjami
  • Kwalifikowanie wykonawców
  • Analiza potrzeb
  • Regulamin do 130 000 zł
  • Postępowanie wg trybu podstawowego
  • Przykładowe klauzule do umów
  • Lista obowiązkowych terminów dla zamawiających

SZCZEGÓŁY ORGANIZACYJNE

Trener
Cena
Ewa Wiktorowska
999.00 ZŁ NETTO + 23% VAT

KONTAKT

MASZ PYTANIA?
Napisz anita.marszalek@apexnet.pl lub zadzwoń na (22)2058907