SZKOLENIA VOD

TEMAT

Jak prawidłowo i skutecznie przygotować postępowanie

na odbiór odpadów w gminie? ONLINE

CZYM SĄ SZKOLENIA VOD?


VOD (Video On Demand - wideo na żądanie) - jest to nagrany materiał szkoleniowy, który możemy odtworzyć na komputerze lub telefonie, wielokrotnie objerzeć o dowolnej porze, zatrzymywać i uruchamiać w dowolnym momencie jak film wideo. Standardowy dostęp do Szkoleń Online VOD jest na 30 dni.

JAK WZIĄĆ UDZIAŁ W SZKOLENIU VOD W 3 KROKACH?


KROK 1

Wybierasz szkolenie w sklepie VOD

KROK 2

Wypełniasz formularz zgłoszeniowy i w ciągu jednego dnia otrzymujesz dane do swojego szkolenia

KROK 3

Przez 30 dni korzystasz ze szkolenia bez ograniczeń

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ?

Odbiór odpadów w gminie - Czy wiesz, jak prawidłowo i skutecznie przygotować postępowanie? Nasz ekspert przedstawi Ci jakie są najważniejsze: Cele ustawowe gospodarki odpadami, Obowiązki ustawowe uczestników systemu gospodarki odpadami oraz ich odpowiedzialność, Kryteria ustawowe obowiązkowo stosowane w postępowaniu na odbiór odpadów. Dodatkowo dowiesz się, jak dobrze przygotować specyfikację zamówienia na odbiór odpadów!

TRENER

Jerzy Czaban

Jeden z pierwszych wykładowców zamówień publicznych wpisanych na listę trenerów, prowadzoną do 1997 r. przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

Liczba przeprowadzonych szkolen: 975
Liczba opinii o trenerze: 727

Prezydent Białegostoku w latach 1989-1990.

Były arbiter zamówień publicznych wpisany na listę przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Współautor programów szkoleniowych I i II stopnia, zakupionych w 1995 r. przez UZP i wprowadzonych jako obowiązkowe przy prowadzeniu szkoleń autoryzowanych przez UZP.

PROGRAM

 1. ORGANIZACJA SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI
 1. Cele ustawowe gospodarki odpadami
 2. Uczestnicy systemu gospodarki odpadami
 3. Obowiązki ustawowe uczestników systemu gospodarki odpadami.
 4. Odpowiedzialność uczestników systemu gospodarki odpadami
 1. PRZYGOTOWANIE I PRZEPROWADZENIE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ODBIÓR ODPADÓW
 1. ANALIZA POTRZEB I WYMAGAŃ.
 1. Czy możliwe jest wykonanie zamówienia „siłami własnymi” ?
 2. Czy możliwy jest podział zamówienia na części ?
 3. Czy możliwe jest zastosowanie rozwiązań wariantowych?
 1. OPRACOWANIE SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
 1. Opis przedmiotu zamówienia,
 2. Ustalenie wartości zamówienia,
 • Kiedy jest niedozwolony podział zamówienia?
 1. Wybór trybu postępowania o udzielenie zamówienia:
 • Przetarg nieograniczony,
 • Tryb podstawowy
 1. Jak postąpić w przypadku unieważnienia przetargu? Czy możliwe jest zastosowanie jednego z poniższych trybów?
 • negocjacji z ogłoszeniem,
 • dialog konkurencyjny,
 • negocjacji bez ogłoszenia,
 • zamówienia z wolnej ręki.

 1. Warunki podmiotowe w postępowaniu o udzielenie zamówienia:
 • Warunki obligatoryjne, wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
 • Niezbędne warunki podmiotowe, niezbędne do wykonania konkretnego zamówienia.
 • Warunki wymagane od ewentualnych podwykonawców.
 1. Badanie ofert:
 • Otwarcie ofert,
 • Poprawienie oczywistych omyłek pisarskich, rachunkowych i innych w sposób istotny nie wpływających na treść oferty,
 • Badanie rażąco niskiej ceny,
 • Odrzucenie ofert
 1. Ocena ofert:
 • Kryteria ustawowe obowiązkowo stosowane w postępowaniu na odbiór odpadów,
 • Zasady ustalania znaczenia poszczególnych kryteriów.
 1. Zakończenie postępowania o udzielenie zamówienia:
 • Wybór najkorzystniejszej oferty,
 • Unieważnienie postępowania.
 1. UMOWA W SPRAWIE ZAMÓWIENIA
 1. Obligatoryjne postanowienia umowne wynikające z przepisów o gospodarce odpadami,
 2. Wymagania obligatoryjne wynikające z ustawy Prawo zamówień publicznych,
 3. Zasady współpracy z wykonawcami realizującymi zamówienie na odbiór odpadów.         
 1. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCE WYKONAWCOM
 1. Skuteczny termin wniesienia odwołania,
 2. W jaki sposób skutecznie zaskarżyć czynność lub zaniechanie czynności wykonanej z naruszeniem prawa przez zamawiającego,
 3. Pełnomocnik w postępowaniu odwoławczym,
 4. Jak postąpić w sytuacji, gdy wniesienie odwołania skutkuje możliwością zawarcia umowy po upływie terminu związania ofertą ?
 1. WYJAŚNIANIE WĄTPLIWOŚCI SŁUCHACZY.

OPINIE

Szkolenie bardzo merytoryczne. Prowadzone przez wybitnego eksperta w tej dziedzinie. W pełni wyczerpuje temat.

Dorota Makowska - Sąd Okręgowy w Toruniu

Prowadzący Pan Jerzy Czaban to bardzo kompetentny szkoleniowiec, z ogromną wiedzą teoretyczną i praktyczną. Zainteresowany pracą uczestników szkolenia, skupia się na problemach codziennych uczestników. Podsuwa dobre rozwiązania problematycznych zagadnień. Lubi "pogadać", punktualnie, obszernie prowadzi szkolenie.

Katarzyna Jarzębowska - Urząd Gminy Rypin

CENA ZAWIERA

 • Aplikację mobilną z aktualną ustawą Pzp na system Android i iOS

 • 100% wiedzy bez wychodzenia z domu

 • Dostęp do EduStrefy

 • Możliwość obejrzenia szkolenia wielokrotnie

 • Certyfikat w wersji on-line

 • Paczkę wzorów dokumentów z nowej ustawy Pzp:

  • Wzór SWZ w wariancie bez negocjacji i z negocjacjami
  • Kwalifikowanie wykonawców
  • Analiza potrzeb
  • Regulamin do 130 000 zł
  • Postępowanie wg trybu podstawowego
  • Przykładowe klauzule do umów
  • Lista obowiązkowych terminów dla zamawiających

SZCZEGÓŁY ORGANIZACYJNE

Trener
Cena
Jerzy Czaban
595.00 ZŁ NETTO + 23% VAT

KONTAKT

MASZ PYTANIA?
Napisz anita.marszalek@apexnet.pl lub zadzwoń na (22)2058907