SZKOLENIA VOD

TEMAT

Praktyka udzielania zamówień publicznych o wartości mniejszej od 130 000 zł. ONLINE

Procedury, regulaminy i odpowiedzialność

CZYM SĄ SZKOLENIA VOD?


VOD (Video On Demand - wideo na żądanie) - jest to nagrany materiał szkoleniowy, który możemy odtworzyć na komputerze lub telefonie, wielokrotnie objerzeć o dowolnej porze, zatrzymywać i uruchamiać w dowolnym momencie jak film wideo. Standardowy dostęp do Szkoleń Online VOD jest na 30 dni.

JAK WZIĄĆ UDZIAŁ W SZKOLENIU VOD W 3 KROKACH?


KROK 1

Wybierasz szkolenie w sklepie VOD

KROK 2

Wypełniasz formularz zgłoszeniowy i w ciągu jednego dnia otrzymujesz dane do swojego szkolenia

KROK 3

Przez 30 dni korzystasz ze szkolenia bez ograniczeń

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ?

Zapraszamy na kompleksowe szkolenie dotyczące praktyki udzielania zamówień publicznych poniżej 130 000 zł. Szkolenie obejmuje etapy planowania, szacowania wartości i udzielania ZP, a także etap sprawozdania. Podczas szkolenia ekspert omówi także regulamin udzielania zamówień publicznych poniżej 130 000 zł.

TRENER

Ewaryst Kowalczyk

Doktor nauk prawnych, adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji UZ, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, konsultant w obszarze finansów publicznych i zamówień publicznych.

Liczba przeprowadzonych szkolen: 570
Liczba opinii o trenerze: 219

Kieruje studiami podyplomowymi z zamówień publicznych na Uniwersytecie Zielonogórskim oraz prowadzi zajęcia na Studium Zamówień Publicznych organizowanym przez ApexNet.

Prowadzi szkolenia dla licznych instytucji, firm i organizacji na terenie całej Polski. Wykładowca z ogromną charyzmą, niezwykłym sposobem przekazywania wiedzy i komunikowaniem się z grupą uczestników szkolenia.

PROGRAM

A. Planowanie postępowań o zamówienia publiczne o wartości mniejszej od 130 000 zł

 1. Jak unikać zarzutu podziału zamówienia lub zaniżania wartości zamówienia
 2. Zamówienia dodatkowe i uzupełniające a zamówienia do 130 000 zł
 3. Jakie są wymagania poprawnego planowanie zamówień publicznych?
 4. Plan finansowy a plan postępowań o zamówienia publiczne

B. Szacowanie wartości zamówień wyłączonych z Pzp

 1. Prawidłowa segregacja zamówień
 2. Elementy świadczące o istnieniu jednego zamówienia
 3. Wartość zamówienia na roboty budowlane.
 4. Wartość zamówienia na dostawy i usługi.
 5. Prawidłowa agregacja szczególnych zamówień
 6. Ustalanie wartości zamówień powtarzających się.
 7. Ustalanie wartości zamówień wieloletnich.
 8. Ustalanie wartości zamówień warunkowych.
 9. Ustalanie wartości zamówień udzielanych w ramach projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych, w tym UE.
 10. Ustalanie wartości zamówień udzielanych w częściach.
 11. Wartość zamówień dodatkowych i uzupełniających.
 12. Zamówienia udzielane przez jednostki organizacyjne zamawiającego.

C. Regulamin zamówień publicznych o wartości mniejszej od 130 000 zł

 1. Regulamin zamówień publicznych do 130 000 zł- najczęstsze błędy
 2. Co powinno a co może się znaleźć w regulaminie zamówień publicznych do 130 000 zł?

D. Udzielanie zamówień publicznych o wartości mniejszej od 130 000 zł

 1. Ofertowy sposób udzielania zamówień publicznych do 130 000 zł
 2. Negocjacyjny sposób udzielania zamówień publicznych do 130 000 zł
 3. Dokumentowanie udzielania zamówień publicznych do 130 000 zł

E. Udzielanie zamówień publicznych w ramach projektów unijnych (50 000 do 130 000 zł)

 1. Obowiązki publikacyjne
 2. Ogłaszanie a zapraszanie do składania ofert
 3. Procedura udzielenia zamówienia
 4. Dokumentowanie zamówienia

F. Jak sporządzić prawidłowe sprawozdanie z zamówień publicznych  do 130 000 zł

 1. Rejestrowanie zamówień publicznych do 130 000 zł na potrzeby sprawozdawczości
 2. Umowy na czas nieoznaczony w sprawozdaniu
 3. Umowy długoterminowe w sprawozdaniu
 4. Aneksowanie umów a sprawozdawczość
 5. Umowy a faktury i rachunki

G. Czy w zamówieniach o wartości mniejszej od 130 000 zł można naruszyć dyscyplinę finansów publicznych?

 1. Odpowiedzialność za nieprawidłowe szacowanie wartości zamówienia
 2. Zarzut nieustalenia należności. Problem kar umownych w umowach o zamówienie publiczne do 130 000 zł
 3. Zarzut niedochodzenia należności od wykonawcy
 4. Zaciągnięcie zobowiązania poza plan finansowych w zamówieniach do 130 000 zł
 5. Kto ponosi odpowiedzialność za błędy w zamówieniach do 130 000 zł
 6. Problem prawidłowego powierzania pracownikom czynności przez kierownika jednostki

OPINIE

Dzień dobry. Po raz kolejny uczestniczyłem w Państwa szkoleniach dotyczących zamówień publicznych. Tym razem były to zamówienia o wartości nieprzekraczającej 130,000 zł. Profesjonalizm to słowo, które towarzyszy Państwa usługą. Pan Ewaryst Kowalczyk trudny materiał potrafił przekazać w sposób wyczerpujący i zrozumiały. Umiejętność komunikacji była ogromną zaletą wykładowcy. Jakość pracy jest najlepszym gwarantem do udziału w następnych szkoleniach. Dziękuję i serdecznie pozdrawiam.

Tadeusz Teterus - WOJEWÓDZKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO W PILE

Uczestniczyłam w szkoleniu "Nowa ustawa Pzp i inne regulacje w zamówieniach do 130 000 zł. planowanie, szacowanie, procedury i warsztat z tworzenia regulaminu" prowadzonym przez pana Ewarysta Kowalczyka prowadzonym w sposób zrozumiały, jasny i czytelny. Za pomocą przytaczanych przykładów potrafił objaśnić zawiłość przepisów. Po szkoleniu udzielił odpowiedzi na nurtujące mnie pytania. Polecam.

Anna Kiwilsza - Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Młynarach

CENA ZAWIERA

 • EduBox, czyli paczkę materiałów wysłaną pocztą

 • Aplikację mobilną z aktualną ustawą Pzp na system Android i iOS

 • 100% wiedzy bez wychodzenia z domu

 • Dostęp do EduStrefy

 • Możliwość obejrzenia szkolenia wielokrotnie

 • Certyfikat w wersji on-line

 • Spotkania z ekspertami po godzinach

 • Nagrania z webinarów ApexNet

 • Paczkę wzorów dokumentów z nowej ustawy Pzp:

  • Wzór SWZ w wariancie bez negocjacji i z negocjacjami
  • Kwalifikowanie wykonawców
  • Analiza potrzeb
  • Regulamin do 130 000 zł
  • Postępowanie wg trybu podstawowego
  • Przykładowe klauzule do umów
  • Lista obowiązkowych terminów dla zamawiających

SZCZEGÓŁY ORGANIZACYJNE

Trener
Cena
Ewaryst Kowalczyk
999.00 ZŁ NETTO + 23% VAT

KONTAKT

MASZ PYTANIA?
Napisz anita.marszalek@apexnet.pl lub zadzwoń na (22)2058907