SZKOLENIA VOD

TEMAT

Przetarg i tryb podstawowy od A do Z

– jak bezbłędnie korzystać z najpopularniejszych procedur udzielania zamówień wg nowego PZP ONLINE

CZYM SĄ SZKOLENIA VOD?


VOD (Video On Demand - wideo na żądanie) - jest to nagrany materiał szkoleniowy, który możemy odtworzyć na komputerze lub telefonie, wielokrotnie objerzeć o dowolnej porze, zatrzymywać i uruchamiać w dowolnym momencie jak film wideo. Standardowy dostęp do Szkoleń Online VOD jest na 30 dni.

JAK WZIĄĆ UDZIAŁ W SZKOLENIU VOD W 3 KROKACH?


KROK 1

Wybierasz szkolenie w sklepie VOD

KROK 2

Wypełniasz formularz zgłoszeniowy i w ciągu jednego dnia otrzymujesz dane do swojego szkolenia

KROK 3

Przez 30 dni korzystasz ze szkolenia bez ograniczeń

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ?

10 godzin praktycznej wiedzy, jak przejść kompetentnie procedury udzielania zamówień publicznych po 1 stycznia 2021. Na szkoleniu, ekspert przedstawi całościowo analizę potrzeb zamawiającego i odpowie min. na pytania: kiedy trzeba jej dokonać, co powinna zawierać, w jakiej formie powinna być przygotowana i jakie kontrowersje rodzi? Ekspert omówi postępowanie o zamówienie publiczne po nowemu na różnych jego etapach. To kompleksowe szkolenie, które od A do Z omówi najważniejszy tryb udzielania ZP w nowym Pzp. Zapraszamy!

TRENER

Damian Michalak

Radca prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Właściciel kancelarii prawniczej, doświadczony doradca i szkoleniowiec.

Liczba przeprowadzonych szkolen: 180
Liczba opinii o trenerze: 226

Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z udzielaniem i realizacją zamówień publicznych oraz współpracą prywatnych inwestorów z sektorem publicznym. Wspiera zamawiających w organizacji procedur zakupowych (w tym finansowanych z zewnętrznych źródeł), a wykonawców w skutecznym ubieganiu się o zamówienia publiczne i kontrakty PPP, w tym przed Krajową Izbą Odwoławczą. Obsługuje na stałe przedsiębiorców startujących w przetargach pomagając im zarówno na etapie proceduralnym, jak i w toku realizacji kontraktów o zamówienia publiczne. Doświadczony pełnomocnik przed KIO.

PROGRAM

 1. PRZYGOTOWANIE POSTĘPOWANIA
 1. Polityka zakupowa państwa, czyli jak dokonywać zakupów publicznych z poszanowaniem wyznaczonych celów strategicznych.
 2. Analiza potrzeb zamawiającego – kiedy trzeba jej dokonać, co powinna zawierać, w jakiej formie powinna być przygotowana i jakie kontrowersje rodzi.
 3. Koniec z dialogiem technicznym – na jakich zasadach zamawiający zdobyć może wiedzę na temat optymalnego kształtu zamówienia?
 4. Pozycja wykonawcy biorącego udział w konsultacjach rynkowych. Czy pomoc zamawiającemu jest ryzykiem?
 5. Nowe dokumenty w postępowaniu – specyfikacja warunków zamówienia oraz opis potrzeb i wymagań.
 1. PRZEBIEG POSTĘPOWANIA UWZGLĘDNIENIEM ZAMÓWIEŃ KRAJOWYCH I UNIJNYCH – PRZETARG I TRYB PODSTAWOWY KROK PO KROKU
 1. Zasady wszczynania postępowań i publikatory.
 2. Komunikacja zamawiających i wykonawców – witamy w świecie pełnej elektronizacji.
 3. Przebieg przetargu nieograniczonego i uporządkowanie przepisów o procedurze odwróconej.
 4. Tryb podstawowy udzielania zamówień krajowych krok po kroku:
 • trzy warianty postepowania, negocjacje złożonych ofert (kiedy trzeba, a kiedy można?) – korzyści i zagrożenia.
 1. Kluczowe dokumenty postępowań:
 • rola, zasady zadawania pytań do SWZ i OPiW i termin wyjaśnień, ewentualne zmiany SWZ i OPiW.
 1. Termin związania ofertą – długo wyczekiwana rewolucja i uporządkowanie przepisów
 2. Nowe zasady wnoszenia i zwrotu wadium.
 3. Przedmiotowe środki dowodowe – czym są, kiedy można ich wymagać i na jakim etapie postępowania. Kiedy dany dokument jest przedmiotowym środkiem dowodowym, a kiedy częścią oferty? Czy można je uzupełniać?
 1. BADANIE I OCENA OFERT
 1. Na kiedy wyznaczyć termin otwarcia ofert?
 2. Co w przypadku, gdy platforma zakupowa doznała awarii?
 3. W jakich formach wykonawcy powinni składać oferty w zależności od tego z jaka procedurą mamy do czynienia (przetarg vs tryb podstawowy).
 4. Przesłanki odrzucenia oferty.
 5. Wybór najkorzystniejszej oferty i obowiązki informacyjne względem wykonawców i UZP.
 6. Co z zasadą jawności w czasach elektronizacji? Otwarcie ofert bez publiczności. 

 1. KWALIFIKACJA PODMIOTOWA WYKONAWCÓW
 1. Doniosłe zmiany w podstawach wykluczenia wykonawcy z postępowania – kiedy zamawiający musi, a kiedy może wykluczyć wykonawcę. Ograniczenie katalogu obligatoryjnych podstaw wykluczenia i rozszerzenie listy przesłanek fakultatywnych.
 2. Nowe podejście do konfliktu interesów. Obowiązek wyłączenia się z czynności w postępowaniu.
 3. Wykonawcy należący do grupy kapitałowej a podstawy wykluczenia.
 4. Doprecyzowanie w NPZP zasad stosowania przesłanek wykluczenia znanych z obecnych przepisów.
 5. Nowy warunek udziału w postępowaniu – czym jest zdolność do występowania w obrocie gospodarczym.
 6. Rewolucja w ocenie spełniania warunków udziału przez konsorcjum. Kontrowersje, istotne ryzyka i sposoby ich uniknięcia.
 7. Korzystanie z zasobów podmiotów trzecich na nowych zasadach – orzecznictwo przekute w przepisy. Kontrowersje.
 1. OCENA DOKUMENTACJI PRZEDKŁADANEJ PRZEZ OFERENTÓW I ELEKTRONIZACJA POSTĘPOWANIA

– w jakich formach i w jaki sposób wykonawcy składać powinni podmiotowe i przedmiotowe środki dowodowe oraz inne oświadczenia i dokumenty?

Przegląd praktycznych przepisów rozporządzeń wykonawczych (formaty danych, rodzaje podpisów elektronicznych, kiedy wymagać oryginału, kiedy odwzorowania cyfrowego poświadczonego za zgodność, zmiany w zasadach poświadczania za zgodność z oryginałem).

 1. REWOLUCJA W UMOWACH O ZAMÓWIENIA PUBLICZNE – INFORMACJE WAŻNE TAKŻE NA ETAPIE PROCEDURY
 1. Lista przepisów zakazanych, czyli klauzule abuzywne w umowach o zamówienia publiczne
 2. Co musi się znaleźć w każdej umowie ws. zamówienia publicznego?
 3. Waloryzacja wynagrodzenia wykonawcy według zupełnie nowych zasad – warto przygotować się na dodatkowe wydatki.
 4. Zmiany dotyczące kar umownych – zakres i limit.
 5. Nowości w kontekście zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
 6. Raport z realizacji zamówienia – kiedy jest obowiązkowy i co musi zawierać, jak wpływa na SWZ?
 7. Ogłoszenie o wykonaniu umowy.
 1. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ PO NOWEMU
 1. Zmiana zakresu podstaw odwoławczych.
 2. Możliwość skutecznego zaskarżania treści umów.
 3. Wyspecjalizowany sąd zamówień publicznych.
 4. Pozasądowe sposoby rozwiązywania sporów – ADR w zamówieniach publicznych.
 1. PODSUMOWANIE I DYSKUSJA

OPINIE

Znakomita organizacja. Brawo dla firmy ApexNet :) Eksperci cechują się znakomitą wiedzą oraz umiejętnością jej przekazywania.

Kamil Cegliński - Urząd Gminy Jaktorów

Polecam szkolenie on-line. Zorganizowane sprawnie i jak zwykle na wysokim poziomie. Łatwe logowanie, świetny odbiór dźwiękowy i wizualny. Możliwość uczestniczenia w szkoleniu bez uciążliwego dojazdu. Szkolenie – spełniło moje oczekiwania. Prowadzący – uśmiechnięty profesjonalista, tematyka – poparta przykładami z życia, materiały – dobrze przygotowane i podkreślające zmiany. Szkolenie pomoże w przygotowaniu do nadchodzących zmian.

Justyna Krzemieniecka - GAZ BUDOWA Sp. z o .o.

CENA ZAWIERA

 • EduBox, czyli paczkę materiałów wysłaną pocztą

 • Aplikację mobilną z aktualną ustawą Pzp na system Android i iOS

 • 100% wiedzy bez wychodzenia z domu

 • Dostęp do EduStrefy

 • Możliwość obejrzenia szkolenia wielokrotnie

 • Certyfikat w wersji on-line

 • Spotkania z ekspertami po godzinach

 • Nagrania z webinarów ApexNet

 • Paczkę wzorów dokumentów z nowej ustawy Pzp:

  • Wzór SWZ w wariancie bez negocjacji i z negocjacjami
  • Kwalifikowanie wykonawców
  • Analiza potrzeb
  • Regulamin do 130 000 zł
  • Postępowanie wg trybu podstawowego
  • Przykładowe klauzule do umów
  • Lista obowiązkowych terminów dla zamawiających
*Grafika poglądowa

SZCZEGÓŁY ORGANIZACYJNE

Trener
Cena
Damian Michalak
999.00 ZŁ NETTO + 23% VAT

KONTAKT

MASZ PYTANIA?
Napisz anita.marszalek@apexnet.pl lub zadzwoń na (22)2058907