SZKOLENIA VOD

TEMAT

7 kluczowych obszarów w nowej ustawie PZP

– praktyczne wskazówki, najważniejsze wnioski i kontrowersje w stosowaniu przepisów ONLINE

CZYM SĄ SZKOLENIA VOD?


VOD (Video On Demand - wideo na żądanie) - jest to nagrany materiał szkoleniowy, który możemy odtworzyć na komputerze lub telefonie, wielokrotnie objerzeć o dowolnej porze, zatrzymywać i uruchamiać w dowolnym momencie jak film wideo. Standardowy dostęp do Szkoleń Online VOD jest na 30 dni.

JAK WZIĄĆ UDZIAŁ W SZKOLENIU VOD W 3 KROKACH?


KROK 1

Wybierasz szkolenie w sklepie VOD

KROK 2

Wypełniasz formularz zgłoszeniowy i w ciągu jednego dnia otrzymujesz dane do swojego szkolenia

KROK 3

Przez 30 dni korzystasz ze szkolenia bez ograniczeń

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ?

Poznaj najważniejsze obszary w nowej ustawie Pzp, które funkcjonują już od blisko roku! Nasz ekspert przekaże ważne i przydatne wskazówki, które warto stosować w nowym prawie. Czego nauczysz się na tym kursie? Analiza potrzeb zamawiającego – dowiesz się, jak dobrze przygotować proces udzielenia zamówienia, Poznasz kontrowersje związane z warunkami udziału w postępowaniu, Elektronizacja zamówień publicznych w całości – praktyka i niejasności, Oferta i jej załączniki – nowe zasady postępowania z kluczowymi dokumentami ze strony wykonawców, Rewolucja w umowach o zamówienia publiczne - najważniejsze aspekty.

TRENER

Damian Michalak

Radca prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Właściciel kancelarii prawniczej, doświadczony doradca i szkoleniowiec.

Liczba przeprowadzonych szkolen: 180
Liczba opinii o trenerze: 226

Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z udzielaniem i realizacją zamówień publicznych oraz współpracą prywatnych inwestorów z sektorem publicznym. Wspiera zamawiających w organizacji procedur zakupowych (w tym finansowanych z zewnętrznych źródeł), a wykonawców w skutecznym ubieganiu się o zamówienia publiczne i kontrakty PPP, w tym przed Krajową Izbą Odwoławczą. Obsługuje na stałe przedsiębiorców startujących w przetargach pomagając im zarówno na etapie proceduralnym, jak i w toku realizacji kontraktów o zamówienia publiczne. Doświadczony pełnomocnik przed KIO.

PROGRAM

 1. Analiza potrzeb zamawiającego – jak dobrze przygotować proces udzielenia zamówienia?
 1. Czemu służyć ma analiza potrzeb, kto i kiedy musi ją wykonać? jakie osoby zaangażować do czynności analitycznych?
 2. Co powinna zawierać analiza potrzeb, w jakiej formie powinna być przygotowana i jakie kontrowersje rodzi?
 3. Jaką metodologię analizy przyjąć? Na co zwrócić szczególną uwagę?
 4. Wskazówki UZP na temat analizy potrzeb – ocena i omówienie
 5. Relacje analizy potrzeb do planu postępowań o udzielenie zamówienia
 6. Wstępne konsultacje rynkowe w kontekście analizy potrzeb
 7. (Nie)jawność analizy potrzeb
 8. Zasada efektywności ekonomicznej i jej przełożenie na praktykę
 1. Kontrowersje związane z warunkami udziału w postępowaniu
 1. Czym jest zdolność do występowania w obrocie gospodarczym i czy warto ją badać?
 2. Jak łączyć potencjał konsorcjum i jaki ma to wpływ na pozycję prawną konsorcjum wg nowego PZP?
 3. Oświadczenie o podziale prac między konsorcjantów – jak szczegółowe powinno być? Czy można je uzupełniać i poprawiać?
 4. Co realnie może robić na gruncie umowy z zamawiającym niedoświadczony konsorcjant? Jak konsorcjanci muszą dzielić się pracami wg nowy przepisów?
 5. Ocena doświadczenia wykonawcy zdobytego w ramach umowy konsorcjum
 6. Korzystanie z zasobów podmiotów trzecich – szersze możliwości i niekonsekwencja ustawodawcy
 7. Orzecznictwo TSUE na temat „pożyczania zasobów” przekute w prawo – czy na pewno poprawnie?
 8. Udostępnianie zdolności zawodowej – jeśli nie podwykonawstwo, to co?
 9. Uprawnienia jako warunek udziału w postępowaniu.
 1. Elektronizacja zamówień publicznych w całości – praktyka i niejasności
 1. Zakres elektronizacji zamówień wg nowego PZP
 2. Jak podpisywać ofertę w zależności od wartości zamówienia? Czy zawsze negatywna walidacja podpisu elektronicznego skutkuje odrzuceniem oferty? Przykłady z orzecznictwa.
 3. Formy i formaty dokumentów elektronicznych – przegląd zasad komunikacji elektronicznej wg aktów wykonawczych do PZP.
 4. Awaria platformy zakupowej w toku procedury – jak uniknąć unieważnienia postępowania wg KIO?
 5. Awaria platformy zakupowej w czasie otwarcia ofert – co robić wg KIO?
 6. Nowe rozumienie jawności postępowania w kontekście elektronizacji.
 7. Niejasności związane z udostępnianiem ofert wykonawców.

 

 

 1. Oferta i jej załączniki – nowe zasady postępowania z kluczowymi dokumentami ze strony wykonawców
 1. Pojęcie oferty – czy zawsze jednoznaczne?
 2. Przedmiotowe środki dowodowe – rewolucja w obszarze dokumentów przedmiotowych – charakter, zasady składania.
 3. Kiedy nie da się uzupełnić przedmiotowych środków dowodowych?
 4. Niekompletność przedmiotowych środków dowodowych a niezgodność z SWZ – czy da się uzupełnić?
 5. Gdy przedmiotowe środki dowodowe stają się podmiotowymi – kiedy to się dzieje i jak zmienia się wówczas sposób postępowania co do nich?
 6. Wizja lokalna przed złożeniem oferty – uwaga na nowe przepisy!
 7. Pełnomocnictwo do złożenia oferty – treść, forma, niejednoznaczne zasady uzupełniania.
 8. Tajemnica przedsiębiorstwa – co realnie można upublicznić w postępowaniu? Zasady tworzenia i zastrzegania tajemnicy przedsiębiorstwa.
 9. Termin związania ofertą – rewolucyjne i klarowne zmiany
 1. Tryb podstawowy udzielenia zamówienia publicznego
 1. Czym jest tryb podstawowy? Który wariant wybrać?
 2. Czy przewidzenie opcjonalnych negocjacji realnie umożliwia czy de facto zmusza do ich poprowadzenia?
 3. Co można negocjować w ramach poszczególnych wariantów trybu podstawowego?
 4. Jak przeprowadzić negocjacje? Czy można od razu zażądać oferty dodatkowej?
 5. Najczęstsze pytania i odpowiedzi o wariant drugi trybu podstawowego
 6. Specyfika negocjacji w wariancie trzecim i kontrowersje związane z kryteriami oceny ofert
 1. Niuanse proceduralne o których nie wolno zapomnieć
 1. Kontrowersje i praktyczne ujęcie wybranych podstaw wykluczenia wykonawcy,
 2. Zmiany w zasadach składania podmiotowych środków dowodowych, „pułapki” rozporządzenia w tej sprawie.
 3. Procedura odwrócona – odformalizowanie procedury i pytania o przebieg,
 4. Praktyczne aspekty self-cleaningu – jak wykonawca powinien się skutecznie „samooczyścić”?
 5. Nowe zasady wnioskowania o wyjaśnienia SWZ i orzecznictwo KIO w tym zakresie.
 1. Rewolucja w umowach o zamówienia publiczne
 1. Co w praktyce oznacza nowa zasada współdziałania stron umowy i jak wpływa na pozycje prawna zamawiającego?
 2. Lista przepisów zakazanych, czyli klauzule abuzywne w umowach o zamówienia publiczne – NA KONKRETNYCH  PRZYKŁADACH
 3. Co musi się znaleźć w każdej umowie ws. zamówienia publicznego?
 4. Waloryzacja wynagrodzenia wykonawcy według zupełnie nowych zasad – klauzule waloryzacyjne
 5. Zmiany dotyczące kar umownych – zakres, limit, przykłady dobrych i błędnych zapisów.
 6. Raport z realizacji zamówienia – kiedy jest obowiązkowy i co musi zawierać, jak wpływa na SWZ?
 

OPINIE

Szkolenie zorganizowane na bardzo wysokim poziomie. Spełniło moje oczekiwania. Prowadzący posiadający dużą wiedzę teoretyczną i potrafiący ją przekazać uczestnikom szkolenia. Mogę zdecydowanie polecić innym

Justyna Buczkowska - Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego- Oddział Regionalny w Poznaniu

Szkolenie przeprowadzone przez Pana Damiana Michalaka perfekcyjnie. Agenda szkolenia zgodna z ofertą, przedstawiona w sposób jasny, zrozumiały

Opinia anonimowa

CENA ZAWIERA

 • EduBox, czyli paczkę materiałów wysłaną pocztą

 • Aplikację mobilną z aktualną ustawą Pzp na system Android i iOS

 • 100% wiedzy bez wychodzenia z domu

 • Dostęp do EduStrefy

 • Możliwość obejrzenia szkolenia wielokrotnie

 • Certyfikat w wersji on-line

 • Spotkania z ekspertami po godzinach

 • Nagrania z webinarów ApexNet

 • Paczkę wzorów dokumentów z nowej ustawy Pzp:

  • Wzór SWZ w wariancie bez negocjacji i z negocjacjami
  • Kwalifikowanie wykonawców
  • Analiza potrzeb
  • Regulamin do 130 000 zł
  • Postępowanie wg trybu podstawowego
  • Przykładowe klauzule do umów
  • Lista obowiązkowych terminów dla zamawiających

SZCZEGÓŁY ORGANIZACYJNE

Trener
Cena
Damian Michalak
999.00 ZŁ NETTO + 23% VAT

KONTAKT

MASZ PYTANIA?
Napisz anita.marszalek@apexnet.pl lub zadzwoń na (22)2058907