SZKOLENIA VOD

TEMAT

Certyfikowany kurs z zamówień publicznych dla pracowników komórek merytorycznych

- część druga - tryby udzielania zamówień

CZYM SĄ SZKOLENIA VOD?


VOD (Video On Demand - wideo na żądanie) - jest to nagrany materiał szkoleniowy, który możemy odtworzyć na komputerze lub telefonie, wielokrotnie objerzeć o dowolnej porze, zatrzymywać i uruchamiać w dowolnym momencie jak film wideo. Standardowy dostęp do Szkoleń Online VOD jest na 30 dni.

JAK WZIĄĆ UDZIAŁ W SZKOLENIU VOD W 3 KROKACH?


KROK 1

Wybierasz szkolenie w sklepie VOD

KROK 2

Wypełniasz formularz zgłoszeniowy i w ciągu jednego dnia otrzymujesz dane do swojego szkolenia

KROK 3

Przez 30 dni korzystasz ze szkolenia bez ograniczeń

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ?

Certyfikowany kurs z zamówień publicznych dla pracowników komórek merytorycznych! Razem z naszym ekspertem stworzyliśmy kurs, który ma na celu pokazać wszystko to co osoby merytoryczne muszą wiedzieć o zamówieniach publicznych oraz trybach, które stosuje się w udzielaniu zamówień. Zapisz się na drugą część dedykowanego kursu, a dowiesz się szczegółowo o: możliwościach udzielania zamówień w innych trybach niż podstawowe (zgodnie z przepisami); jakie informacjach musi obowiązkowo zawierać opis potrzeb i wymagań zamawiającego; tryb podstawowy wariant 2 - omówienie, schemat postępowania, zakres i możliwości negocjacji oferty celem ulepszenia; i wiele ważnych kwestii, które pomogą zmierzyć się w trudnościach w codziennej pracy.

TRENER

Iwona Holka

Prawnik, trener i doradca w zakresie zamówień publicznych. Były członek KIO.

Liczba przeprowadzonych szkolen: 518
Liczba opinii o trenerze: 923

Od 17 lat z sukcesem wspiera klientów w procesach ubiegania się o zamówienia publiczne, a także przy realizacji zamówień. Ma za sobą dziesiątki rozpraw przed Krajową Izbą Odwoławczą i tysiące przeszkolonych uczestników.

Prowadzi również obsługę podmiotów zamawiających, co przekłada się na doświadczenie po obu stronach procedury przetargowej.

 

PROGRAM

CZĘŚĆ 2. MOŻLIWOŚCI UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ W INNYCH TRYBACH NIŻ PODSTAWOWE, ZGODNIE Z PRZEPISAMI

 1. Informacje wstępne, niezależne od zastosowanego trybu:
 1. Prawidłowe ustalenie szacunkowej wartości zamówienia (stanowiska kontroli i orzecznictwo)
 2. Równoważność w zamówieniach IT – przykłady, najnowsze orzecznictwo;
 3. Równoważność w warunkach udziału w postępowaniu – czy również należy przestrzegać, możliwość żądania konkretnych certyfikatów od osób;
 4. Omówienie podziału trybów na otwarte/zamknięte, konkurencyjne/niekonkurencyjne;
 5. Omówienie dokumentów zamówienia;
 1. Postępowania powyżej progu UE:
 1. Omówienie specyfiki przetargu ograniczonego – kiedy warto ten tryb zastosować, jakie korzyści może przynieść selekcja wykonawców, jakie kryteria selekcji są dopuszczalne w świetle przepisów PZP.
 1. Negocjacje z ogłoszeniem:
 • przesłanki do zastosowania;
 • jakie informacje musi obowiązkowo zawierać opis potrzeb i wymagań zamawiającego;
 • jakie informacje podlegają negocjacjom;
 • procedura udzielenia i czas niezbędny na przeprowadzenie całego postępowania;
 • możliwość udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych;
 • oferty ostateczne: zakres, badanie;
 • poufność informacji;
 1. Dialog konkurencyjny:
 • przesłanki do zastosowania;
 • jakie informacje musi obowiązkowo zawierać opis potrzeb i wymagań zamawiającego;
 • obowiązkowe kryteria jakościowe w dialogu;
 • uzgodnienia w trakcie dialogu: co może podlegać dialogowi;
 • etapy dialogu;
 • procedura udzielenia i czas niezbędny na przeprowadzenie całego postępowania;
 • oferty: zakres, badanie, granice możliwości żądania uszczegółowienia, ulepszenia ofert;
 • poufność informacji;

 1. Partnerstwo innowacyjne:
 • specyfika partnerstwa i przesłanki do zastosowania;
 • procedura udzielenia zamówienia w trybie partnerstwa;
 • etapy negocjacji;
 • sporządzenie opisu potrzeb i wymagań zamawiającego i zasady jego uszczegółowienia po negocjacjach;
 • procedura udzielenia i czas niezbędny na przeprowadzenie całego postępowania;
 • poufność informacji;
 • umowa ustanawiająca partnerstwo: minimalny zakres, podział realizacji umowy partnerstwa na etapy;
 • umowa ustanawiająca partnerstwo z wieloma partnerami;
 1. Negocjacje bez ogłoszenia:
 • przesłanki do zastosowania;
 • procedura udzielenia zamówienia;
 • zaproszenie do negocjacji wybranych wykonawców;
 • prowadzenie negocjacji;
 • procedura udzielenia i czas niezbędny na przeprowadzenie całego postępowania;
 • poufność informacji;
 1. Zamówienie z wolnej ręki:
 • przesłanki do zastosowania;
 • procedura: omówienie;
 • ryzyka i obszary kontroli zamówień z wolnej ręki;
 1. Postępowania o wartości mniejszej niż progi unijne:
 1. tryb podstawowy wariant 2 – omówienie, schemat postępowania, zakres i możliwości negocjacji oferty celem ulepszenia;
 2. partnerstwo innowacyjne: różnice względem postępowania prowadzonego w procedurze powyżej progów UE;
 3. negocjacje bez ogłoszenia: różnice względem postępowania prowadzonego w procedurze powyżej progów UE;
 4. zamówienie z wolnej ręki poniżej progów: różnice względem postępowania prowadzonego w procedurze powyżej progów UE;
 1. Szczególne instrumenty udzielania zamówień i możliwość ich zastosowania w zamówieniach IT:
 1. umowy ramowe;
 2. dynamiczny system zakupów;

SZKOLENIE ZOSTANIE OPARTE NA PRZYKŁADACH SKUTECZNIE PRZEPROWADZONYCH POSTĘPOWAŃ I TZW. DOBRYCH PRAKTYKACH.
 

OPINIE

Pani Iwona Holka - świetny trener. Ogromna wiedza z zamówień poparta przykładami. Dobre podejście do osób szkolonych - Pani trener konkretnie odpowiada na pytania. Bardzo komunikatywna.

Magdalena Piechota - Centrum Zasobów Cyberprzestrzeni Sił Zbrojnych

Bardzo fajne, wyczerpujące informacje. Bez zastrzeżeń. Szkolenie wartościowe - zdobyta wiedza pomoże mi poukładać wszystko w głowie. Pani Iwona ma nieoceniony dar przekazywania swojej wiedzy. Fachowość i jednocześnie prostota przekazu jest wielka.

Aldona Rusiniak - Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska

CENA ZAWIERA

 • EduBox, czyli paczkę materiałów wysłaną pocztą

 • Aplikację mobilną z aktualną ustawą Pzp na system Android i iOS

 • 100% wiedzy bez wychodzenia z domu

 • Dostęp do EduStrefy

 • Możliwość obejrzenia szkolenia wielokrotnie

 • Certyfikat w wersji on-line

 • Spotkania z ekspertami po godzinach

 • Nagrania z webinarów ApexNet

 • Paczkę wzorów dokumentów z nowej ustawy Pzp:

  • Wzór SWZ w wariancie bez negocjacji i z negocjacjami
  • Kwalifikowanie wykonawców
  • Analiza potrzeb
  • Regulamin do 130 000 zł
  • Postępowanie wg trybu podstawowego
  • Przykładowe klauzule do umów
  • Lista obowiązkowych terminów dla zamawiających
*Grafika poglądowa

SZCZEGÓŁY ORGANIZACYJNE

Trener
Cena
Iwona Holka
999.00 ZŁ NETTO + 23% VAT

KONTAKT

MASZ PYTANIA?
Napisz anita.marszalek@apexnet.pl lub zadzwoń na (22)2058907