SZKOLENIA VOD

TEMAT

10 kroków do kompleksowej realizacji zamówienia publicznego

- praktyczny warsztat i ćwiczenia

CZYM SĄ SZKOLENIA VOD?


VOD (Video On Demand - wideo na żądanie) - jest to nagrany materiał szkoleniowy, który możemy odtworzyć na komputerze lub telefonie, wielokrotnie objerzeć o dowolnej porze, zatrzymywać i uruchamiać w dowolnym momencie jak film wideo. Standardowy dostęp do Szkoleń Online VOD jest na 30 dni.

JAK WZIĄĆ UDZIAŁ W SZKOLENIU VOD W 3 KROKACH?


KROK 1

Wybierasz szkolenie w sklepie VOD

KROK 2

Wypełniasz formularz zgłoszeniowy i w ciągu jednego dnia otrzymujesz dane do swojego szkolenia

KROK 3

Przez 30 dni korzystasz ze szkolenia bez ograniczeń

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ?

Wystarczy 10 kroków i otrzymasz gwarancję kompleksowej realizacji zamówienia publicznego! Uczestnicy otrzymają materiały, na podstawie których w trakcie szkolenia rozwiązywane będą zadania do każdego zagadnienia w programie szkolenia. Szkolenie będzie przebiegało w cyklu: prezentacja teoretyczna przepisów, rozwiązania uczestników, omówienie i opracowanie właściwego stanowiska. 

TRENER

Iwona Holka

Prawnik, trener i doradca w zakresie zamówień publicznych. Były członek KIO.

Liczba przeprowadzonych szkolen: 518
Liczba opinii o trenerze: 947

Od 17 lat z sukcesem wspiera klientów w procesach ubiegania się o zamówienia publiczne, a także przy realizacji zamówień. Ma za sobą dziesiątki rozpraw przed Krajową Izbą Odwoławczą i tysiące przeszkolonych uczestników.

Prowadzi również obsługę podmiotów zamawiających, co przekłada się na doświadczenie po obu stronach procedury przetargowej.

 

PROGRAM

Zagadnienie 1:

 • Prawidłowe ustalenie wartości zamówień pojawiających się w trakcie roku, wcześniej nie planowanych,
 • przyznanie dodatkowych środków zamawiającemu, udzielanie części zamówień nierozstrzygniętych.

Zagadnienie 2:

 • Analiza prawidłowości dokonanych opisów przedmiotu zamówienia i wątpliwości, zapytań wykonawców zgłoszonych na etapie ubiegania się o zamówienie i na etapie oceny oferty.
 • Parametry podstawowe i dodatkowe a oszacowanie wartości zamówienia.
 • Granice wyjaśnienia treści oferty, niedozwolone negocjacje, postępowanie w razie stwierdzenia nieprawidłowości w opisie przedmiotu zamówienia, badanie zaoferowanych rozwiązań równoważnych.

Zagadnienie 3:

 • Warunki zamówienia, które określa zamawiający w dokumentach i późniejsza ich weryfikacja w ofercie.
 • Warunki zamówienia a warunki udziału w postępowaniu.
 • Analiza warunków pod kątem proporcjonalności i zasadności.

Zagadnienie 4:

 • Kiedy wykonawca nie spełnia warunków udziału w postępowaniu i kiedy potwierdza podstawę wykluczenia.
 • Procedury wyjaśniające i naprawcze.
 • Terminy na uzupełnienie dokumentów oraz terminy ważności dokumentów. 

Zagadnienie 5:

 • Poprawianie omyłek: oczywistych rachunkowych i pisarskich oraz innych omyłek na przykładach. Kiedy można wezwać do wyjaśnień przed poprawą omyłki, jak postąpić w przypadku możliwości dokonania poprawy omyłki na kilka sposobów. Jakie możliwości kwestionowania omyłek ma wykonawca.
 •  Jak się mają informacje ogólnodostępne i samodzielna weryfikacja zamawiającego do oświadczeń wykonawcy.

Zagadnienie 6:

 • Omówienie czynności w postępowaniu unijnym i wyliczenie terminów do ich wykonania na przykładzie.

Zagadnienie 7:

 • Omówienie czynności w postępowaniu krajowym i wyliczenie terminów do ich wykonania na przykładzie.

Zagadnienie 8:

 • Terminy w umowach. Liczenie terminów, ustalanie terminu zawarcia umowy (kiedy umowa jest zawarta), terminy odbioru a termin realizacji zamówienia, termin oddania/wydania przez wykonawcę.
 • Obowiązywanie umowy a wyliczenie terminu na jaki powinno być wniesione zabezpieczenie należytego wykonania umowy.
 • Czy warto i kiedy przewidywać termin na wdrożenie.

Zagadnienie 9:

 • Czynności niezbędne do wykonania przed zawarciem umowy, zakres odpowiedzialności zamawiającego m.in. weryfikacja zabezpieczenia, umowy konsorcjum:
  • czy i w jakim zakresie jest możliwe jej kwestionowanie, obowiązki wykonawcy, sprawdzenie prawidłowości polisy, zasady reprezentacji (przydatne również do badania kto może reprezentować wykonawcę na etapie składania oferty), weryfikacja zgłoszonych podwykonawców

Zagadnienie 10:

 • Zasady udostępniania protokołu i załączników z uwzględnieniem tajemnicy przedsiębiorstwa, udostępniania dokumentów wewnętrznych w trybie dostępu do informacji publicznej. Terminy udostępniania i techniczne aspekty udostępniania dokumentów elektronicznych.


 

OPINIE

Szkolenie odbyło się z wysokim stopniem zaangażowania, które w bardzo dużym stopniu uporządkowało swoją wiedzę z zamówień. Prowadząca szkolenie wykorzystała dużo bardzo przydatnych przykładów wyroków. Prowadząca posiada duże doświadczenie oraz obszerną wiedzę, która w sposób profesjonalny i przystępny przekazywała ją uczestnikom. Należy zwrócić również uwagę na profesjonalną koordynację szkolenia po stronie firmy.

Marzena Marczak - NCBR+ Sp. z o.o.

Bardzo fajne, wyczerpujące informacje. Bez zastrzeżeń. Szkolenie wartościowe - zdobyta wiedza pomoże mi poukładać wszystko w głowie. Pani Iwona ma nieoceniony dar przekazywania swojej wiedzy. Fachowość i jednocześnie prostota przekazu jest wielka.

Aldona Rusiniak - Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska

CENA ZAWIERA

 • EduBox, czyli paczkę materiałów wysłaną pocztą

 • Aplikację mobilną z aktualną ustawą Pzp na system Android i iOS

 • 100% wiedzy bez wychodzenia z domu

 • Dostęp do EduStrefy

 • Możliwość obejrzenia szkolenia wielokrotnie

 • Certyfikat w wersji on-line

 • Spotkania z ekspertami po godzinach

 • Nagrania z webinarów ApexNet

 • Paczkę wzorów dokumentów z nowej ustawy Pzp:

  • Wzór SWZ w wariancie bez negocjacji i z negocjacjami
  • Kwalifikowanie wykonawców
  • Analiza potrzeb
  • Regulamin do 130 000 zł
  • Postępowanie wg trybu podstawowego
  • Przykładowe klauzule do umów
  • Lista obowiązkowych terminów dla zamawiających
*Grafika poglądowa

SZCZEGÓŁY ORGANIZACYJNE

Trener
Cena
Iwona Holka
999.00 ZŁ NETTO + 23% VAT

KONTAKT

MASZ PYTANIA?
Napisz anita.marszalek@apexnet.pl lub zadzwoń na (22)2058907