SZKOLENIA VOD

TEMAT

Ryzyko dla sukcesu wykonawcy w ZP

- jak nie wpaść w pułapki, wyprzedzić konkurencję i składać zwycięskie oferty

CZYM SĄ SZKOLENIA VOD?


VOD (Video On Demand - wideo na żądanie) - jest to nagrany materiał szkoleniowy, który możemy odtworzyć na komputerze lub telefonie, wielokrotnie objerzeć o dowolnej porze, zatrzymywać i uruchamiać w dowolnym momencie jak film wideo. Standardowy dostęp do Szkoleń Online VOD jest na 30 dni.

JAK WZIĄĆ UDZIAŁ W SZKOLENIU VOD W 3 KROKACH?


KROK 1

Wybierasz szkolenie w sklepie VOD

KROK 2

Wypełniasz formularz zgłoszeniowy i w ciągu jednego dnia otrzymujesz dane do swojego szkolenia

KROK 3

Przez 30 dni korzystasz ze szkolenia bez ograniczeń

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ?

Uwaga! Szkolenie dedykowane wszystkim wykonawcą, którzy chcą składać zwycięskie oferty! Na szkoleniu dowiesz się jakich uniknąć pułapek i wyprzedzić konkurencje. Ekspert szczegółowo i w sposób praktyczny powie : Co robić, by zwiększyć swoje szanse w postępowaniu jeszcze na etapie, który poprzedza wszczęcie procedury, jakie są warunki udziału w postępowaniu w ujęciu praktycznym ze szczególnym uwzględnieniem konsorcjum i udostępniania zasobów, o elektronizacji zamówień publicznych – praktyka na konkretnych przykładach i wiele więcej!

TRENER

Damian Michalak

Radca prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Właściciel kancelarii prawniczej, doświadczony doradca i szkoleniowiec.

Liczba przeprowadzonych szkolen: 180
Liczba opinii o trenerze: 226

Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z udzielaniem i realizacją zamówień publicznych oraz współpracą prywatnych inwestorów z sektorem publicznym. Wspiera zamawiających w organizacji procedur zakupowych (w tym finansowanych z zewnętrznych źródeł), a wykonawców w skutecznym ubieganiu się o zamówienia publiczne i kontrakty PPP, w tym przed Krajową Izbą Odwoławczą. Obsługuje na stałe przedsiębiorców startujących w przetargach pomagając im zarówno na etapie proceduralnym, jak i w toku realizacji kontraktów o zamówienia publiczne. Doświadczony pełnomocnik przed KIO.

PROGRAM

 1. Wpływ wykonawcy na… kształt dokumentów zamówienia – bądź aktywny jeszcze przed złożeniem oferty
 1. Wstępne konsultacje rynkowe – czym są i dlaczego warto brać w nich udział?
 2. Jak przebiegają wstępne konsultacje rynkowe?
 3. Co robić, by zwiększyć swoje szanse w postepowaniu jeszcze na etapie, który poprzedza wszczęcie procedury?
 4. Kontakty z zamawiającym na etapie przygotowawczym a pozycja wykonawcy na etapie składania oferty – kontrowersje związane z art. 85 Pzp.
 5. Wniosek o wyjaśnienie treści SWZ i OPiW – zasady, terminy, wydłużenie czasu na składanie ofert, kwestionowanie działań wyjaśniających zamawiającego.
 1. Warunki udziału w postępowaniu w ujęciu praktycznym ze szczególnym uwzględnieniem konsorcjum i udostępniania zasobów
 1. Czym jest zdolność do występowania w obrocie gospodarczym i czy warto ją badać?
 2. Jak łączyć potencjał konsorcjum i jaki ma to wpływ na pozycję prawną konsorcjum wg nowego PZP?
 3. Oświadczenie o podziale prac między konsorcjantów – jak szczegółowe powinno być? Czy można je uzupełniać i poprawiać?
 4. Co realnie może robić na gruncie umowy z zamawiającym niedoświadczony konsorcjant? Jak konsorcjanci muszą dzielić się pracami wg nowy przepisów? Analiza różnych scenariuszy.
 5. Czy oświadczenie o podziale prac jest dla konsorcjantów wiążące? Kontrowersje.
 6. Ocena doświadczenia wykonawcy zdobytego w ramach umowy konsorcjum
 7. Korzystanie z zasobów podmiotów trzecich – szersze możliwości i niekonsekwencja ustawodawcy
 8. Orzecznictwo TSUE na temat „pożyczania zasobów” przekute w prawo – czy na pewno poprawnie?
 9. Udostępnianie zdolności zawodowej – jeśli nie podwykonawstwo, to co? Orzecznictwo KIO.
 1. Elektronizacja zamówień publicznych – praktyka na konkretnych przykładach
 1. Zakres elektronizacji zamówień wg nowego PZP
 2. Jak podpisywać ofertę w zależności od wartości zamówienia?
 3. Czy zawsze negatywna walidacja podpisu elektronicznego skutkuje odrzuceniem oferty? Przykłady z orzecznictwa.
 4. Formy i formaty dokumentów elektronicznych – przegląd zasad komunikacji elektronicznej wg aktów wykonawczych do PZP.
 5. Awaria platformy zakupowej w toku procedury – kiedy skutkuje unieważnieniem postępowania?
 6. Awaria platformy zakupowej w czasie otwarcia ofert – co powinien zrobić wykonawca, jeżeli wskutek problemów technicznych nie może złożyć oferty? Orzecznictwo KIO.
 1. Oferta – wybrane zagadnienia związane z najważniejszym dokumentem wykonawcy
 1. Wizja lokalna przed złożeniem oferty – czy można jej wymagać? Jakie ma to skutki na etapie składania ofert i realizacji zamówienia?
 2. Pełnomocnictwo do złożenia oferty – treść, forma, zasady uzupełniania wg orzecznictwa KIO.
 3. Zasady tworzenia i zastrzegania tajemnicy przedsiębiorstwa. Jakimi dowodami uzasadnić skuteczne zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa? Surowsze dla wykonawców orzecznictwo KIO.
 4. Niejasności związane z udostępnianiem ofert wykonawców. Nowe rozumienie zasady jawności.
 1. Przedmiotowe środki dowodowe w praktyce
 1. Czym są przedmiotowe środki dowodowe?
 2. 3 scenariusze proceduralne dotyczące dokumentów przedmiotowych
 3. Czy przedmiotowy środek dowodowy może stać się środkiem podmiotowym? W jakich okolicznościach?
 4. Zasady składania i uzupełniania przedmiotowych środków dowodowych
 5. Przedmiotowy środek dowodowy czy element oferty? Kryteria różnicujące.
 6. Case study

 1. Najnowsze kontrowersje w orzecznictwie KIO związane z gwarancją wadialną – jaka linia orzecznicza ukształtuje się w 2022 r.?

Omówienie najnowszych wyroków KIO dotyczących zapisów gwarancji wadialnych w kontekście terminu związania ofertą.

 1. Niuanse proceduralne o których pamiętać musi każdy wykonawca
 1. Kontrowersje i praktyczne ujęcie wybranych podstaw wykluczenia wykonawcy na konkretnych przykładach,
 2. Praktyczne aspekty self-cleaningu – jak wykonawca powinien się skutecznie „samooczyścić”? Na czym polega skuteczna argumentacja w tym zakresie i jakie dowody przedstawić?
 3. Procedura odwrócona – odformalizowanie procedury i pytania o przebieg,
 1. Rewolucja w umowach o zamówienia publiczne – jak dbać o pozycję kontraktową wykonawcy jeszcze przed podpisaniem umowy
 1. Co w praktyce oznacza nowa zasada współdziałania stron umowy i jak wpływa na pozycje prawną wykonawców?
 2. Co musi się znaleźć w każdej umowie ws. zamówienia publicznego?
 1. Klauzule waloryzacyjne w umowach o zamówienia publiczne
 1. Podstawy prawne zmiany wynagrodzenia wykonawcy w Pzp i Kodeksie cywilnym – przegląd i charakterystyka
 2. Waloryzacja wynagrodzenia w oparciu o art. 439 Pzp – zasady, kontrowersja i konkretne przykłady złych i dobrych praktyk. Jak zmotywować zamawiającego do sporządzenia klauzuli waloryzacyjej, by spełniała swoją rolę i była zgodna z prawem? Case study.
 1. Klauzule abuzywne w umowach o zamówienia publiczne
 1. Jakich zapisów nie wolno zamieszczać w umowach z wykonawcami?
 2. Przykłady klauzul abuzywnych na gruncie orzecznictwa KIO i konkretnych zapisów umownych
 3. Praca i dyskusja na konkretnych przykładach z rynku zamówień publicznych
 4. Kary umowne – za co wolno karać? Jak ukształtować limit kar?
 5. Kontraktowa ochrona podwykonawców – nowe przepisy w porównaniu z Pzp2004.
 1. Waloryzacja wynagrodzenia Wykonawcy
 • Kiedy można dokonać zmiany wynagrodzenia wykonawcy?
 • Czy zmiana wynagrodzenia wykonawcy wymaga zawsze aneksu umowy? Jeśli tak, jaka podstawa prawna jest właściwa?
 • Zasady zmiany wynagrodzenia przy zmianach przepisów o daninach publicznych, minimalnym wynagrodzeniu, PPK.
 • Zasady zmiany wynagrodzenia w świetle art. 439 Pzp (koszty wykonawcy, zmiany cen). Opis mechanizmu waloryzacyjnego i konkretne przykłady z rynku.
 • Klauzula rebus sic stantibus z Kodeksu Cywilnego jako przymusowa waloryzacja.
 • Czy wojna na Ukrainie i inflacja mogą być przyczynami waloryzacji? Jakie dowody powinien przedstawić wykonawca wnioskujący o waloryzacje wynagrodzenia?
 • Czy odmowa waloryzacji może skutkować rozwiązaniem umowy o zamówienie publiczne?

 

Podsumowanie, pytania uczestników, dyskusje

OPINIE

Jak zawsze wysoki profesjonalizm i wyczerpanie tematu w sposób satysfakcjonujący.

Donata Morawska - Stangl Technik Polska Sp. z o.o.

Polecam szkolenie on-line. Zorganizowane sprawnie i jak zwykle na wysokim poziomie. Łatwe logowanie, świetny odbiór dźwiękowy i wizualny. Możliwość uczestniczenia w szkoleniu bez uciążliwego dojazdu. Szkolenie – spełniło moje oczekiwania. Prowadzący – uśmiechnięty profesjonalista, tematyka – poparta przykładami z życia, materiały – dobrze przygotowane i podkreślające zmiany. Szkolenie pomoże w przygotowaniu do nadchodzących zmian.

Justyna Krzemieniecka - GAZ BUDOWA Sp. z o .o.

CENA ZAWIERA

 • EduBox, czyli paczkę materiałów wysłaną pocztą

 • Aplikację mobilną z aktualną ustawą Pzp na system Android i iOS

 • 100% wiedzy bez wychodzenia z domu

 • Dostęp do EduStrefy

 • Możliwość obejrzenia szkolenia wielokrotnie

 • Certyfikat w wersji on-line

 • Spotkania z ekspertami po godzinach

 • Nagrania z webinarów ApexNet

 • Paczkę wzorów dokumentów z nowej ustawy Pzp:

  • Wzór SWZ w wariancie bez negocjacji i z negocjacjami
  • Kwalifikowanie wykonawców
  • Analiza potrzeb
  • Regulamin do 130 000 zł
  • Postępowanie wg trybu podstawowego
  • Przykładowe klauzule do umów
  • Lista obowiązkowych terminów dla zamawiających

SZCZEGÓŁY ORGANIZACYJNE

Trener
Cena
Damian Michalak
999.00 ZŁ NETTO + 23% VAT

KONTAKT

MASZ PYTANIA?
Napisz kinga.checinska@apexnet.pl lub zadzwoń na (22)2058906