SZKOLENIA VOD

TEMAT

Polski Ład,

a zmiany w naliczeniu wynagrodzeń oraz najnowsze zmiany w ZUS na 2022 r.

CZYM SĄ SZKOLENIA VOD?


VOD (Video On Demand - wideo na żądanie) - jest to nagrany materiał szkoleniowy, który możemy odtworzyć na komputerze lub telefonie, wielokrotnie objerzeć o dowolnej porze, zatrzymywać i uruchamiać w dowolnym momencie jak film wideo. Standardowy dostęp do Szkoleń Online VOD jest na 30 dni.

JAK WZIĄĆ UDZIAŁ W SZKOLENIU VOD W 3 KROKACH?


KROK 1

Wybierasz szkolenie w sklepie VOD

KROK 2

Wypełniasz formularz zgłoszeniowy i w ciągu jednego dnia otrzymujesz dane do swojego szkolenia

KROK 3

Przez 30 dni korzystasz ze szkolenia bez ograniczeń

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ?

Celem naszego szkolenia będzie omówienie zmian od 01.01.2022 kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę i stawki godzinowej dla zleceniobiorców, nowej skali podatkowej w 2022r., zasady stosowanie koszty uzyskania przychodu w ramach Nowego Ładu, rozszerzenia uprawnień ZUS do pozyskiwana danych i informacji niezbędnych do ustalenia prawa i wypłaty zasiłków. Bardzo praktyczna forma prowadzenia zajęć – cała grupa i każdy z osobna pracuje na przykładach. Szkolenie skierowane do osób, które zaczynają swoja przygodę w naliczeniu płac jak również jest atrakcyjne dla pracowników kadr. Pomaga w bardzo przystępny sposób zrozumieć zasady funkcjonowania i współpracy miedzy działam kadr i płac.

TRENER

Iwona Nowak-Przybylska

 

Posiada dwudziestoośmioletnie  doświadczenie w księgowości. Od 28 lat Główny Księgowy i Dyrektor Finansowy.

Stale się rozwija i pogłębia wiedzę. Od ponad 25 lat prowadzi szkolenia z zakresu kadr i płac, funduszu świadczeń socjalnych i innych.

Liczba przeprowadzonych szkolen: 500
Liczba opinii o trenerze: 2

Ukończyła Studium Prawa Europejskiego w zakresie :

 1. Menadżera Kultury
 2. Zarzadzanie Instytucjami Kultury

Przez kilka lat była menadżerem zarządzającym w jednostce miejskiej we Wrocławiu .

Posiada certyfikat Ministra  Finansów do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Jest także  certyfikowanym Mediatorem Sądowym .

Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu na Wydziale Zarządzania i Informatyki oraz Nauk Ekonomicznych o kierunkach:
 a) Zarządzanie Przedsiębiorstwem,

 b) Zarządzanie Nieruchomościami,

 c) Zarządzanie Instytucjami Opieki Zdrowotnej i Społecznej.

PROGRAM

 1. Zmiana  od 01.01.2022 kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę i stawki godzinowej dla zleceniobiorców .
 2. Zmiany w ustawie PIT   wprowadzone od 2022 roku a ich wpływ na naliczanie wynagrodzeń.
 1. Podwyższenie kwoty wolnej od podatku .
 2. Wyższy limit II progu podatkowego .
 3. Nowa skala podatkowa  w 2022r.
 4. Kwoty zmniejszającej podatek (zaliczki) miesięczne i roczne u pracownika .
 5. Wprowadzenie nowej ulgi podatkowej dla klasy średniej .
 6. Kogo nie objęłam ulga dla klasy średniej .
 7. Likwidacja odliczenia składki zdrowotnej – przykłady liczbowe .
 8. Zmiany w ryczałcie  z tytułu używania samochodów służbowych dla celów prywatnych –przykłady liczbowe .
 9. Zmiany w kosztach dla pełniących funkcje społeczne i obywatelskie .
 10. Wprowadzenie zerowego PIT dla seniorów .
 11. Ułatwienia dla Polaków powracających z zagranicy .
 12. Ustalenie zaliczki na podatek od należności ze stosunku  pracy stan do 31.12.2021.
 13. Ustalenie zaliczki na podatek od należności ze stosunku  pracy stan po zmianach
  tj. od 01.01.2022.
 14.  Porównanie skutków podatkowych rozliczenia wynagrodzenia pracownika według obecnych i nowych rozwiązań- Przykłady liczbowe .
 15. Porównanie w ustaleniu  rocznego podatku  według obowiązujących zasad i według nowych reguł – przykłady liczbowe .
 16. wypłata wynagrodzenia po ustaniu stosunku pracy a kwota wolna od opodatkowania.
 17. dwie pensje w jednym miesiącu a koszty  uzyskania przychodu.
 18. Opodatkowanie wynagrodzeń z umowy zlecenia .
 19. Zmiana w zakresie  właściwości urzędu skarbowego .
 20. Wyjaśnienie Ministerstwa Finansów w sprawie identyfikatora  podatkowego NIP/PESEL .

 1. Zmiany w zakresie nielegalnego  zatrudniania pracowników
   
 1. Skutki wypłaty części wynagrodzenia poza listą płac .
 2. Nielegalne  zatrudnienie.
 3. Odpowiedzialność pracownika  - istotne zmiany .
 1. Zasady stosowanie koszty uzyskania przychodu w ramach Nowego Ładu
 1. Koszty twórców i artystów w 2022- wynagrodzenie za przeniesienie majątkowych praw autorskich .
 2. Koszty ryczałtowe obowiązujące  2022 roku – warunki stosowania.
 3. Stosowanie  20% kosztów – od jakich rodzajów przychodu.
 4. Koszty podatkowe menedżerskie, zarządcze.
 1. Od  01.01.2022 roku  zmiany w zakresie wypłaty świadczeń z ubezpieczeń społecznych.
 1. Zasiłki z ubezpieczeń społecznych dla przedsiębiorcy, osoby współpracującej i duchownego w razie zadłużenia na koncie płatnika.
 2. Skrócenie okresu wypłaty zasiłku chorobowego przysługującego po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego.
 3. Zmiana sposobu ustalania okresu płatności zasiłku chorobowego.
 4. Podwyższenie wysokości zasiłku chorobowego za czas pobytu w szpitalu.
 5. Rozszerzenie kręgu osób nieuprawnionych do zasiłku chorobowego, świadczenia
  rehabilitacyjnego i zasiłku wyrównawczego .
 6. Rozszerzenie kręgu osób, którym przysługuje zasiłek macierzyński po ustaniu zatrudnienia .
 7. Skrócenie przerwy w pobieraniu zasiłków powodującej ustalenie nowej podstawy wymiaru.
 8. Rozszerzenie uprawnień ZUS do pozyskiwana danych i informacji niezbędnych do ustalenia prawa i wypłaty zasiłków.
 9. Doprecyzowanie terminu wypłaty zasiłków.
 10. Wypłata zasiłków osobom zamieszkałym  za granicą wyłącznie w formie
  bezgotówkowej .
 11. Rozszerzenie trybu dochodzenia należności  z tytułu nienależnie pobranych świadczeń
 12. Zmiany w potrącanie nienależnie pobranych świadczeń emerytalno-rentowych z wypłacanych przez ZUS zasiłków.
 1. Rozporządzenie Ministra Finansów z 7 stycznia 2022 r. w sprawie przedłużenia terminów poboru i przekazania przez niektórych płatników zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych

 2. Rozporządzenie z dnia 9 marca: ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz ustawy o podatku od wydobycia niektórych kopalin

   

OPINIE

Szkolenie przeprowadzone w sposób przystępny dla osób biorących udział w szkoleniu. Prowadząca kompetentna i pomocna w rozwiązywaniu pytań zadawanych przez osoby z sali

Janina Marzec - Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych

Szkolenie było prowadzone w bardzo ciekawy sposób przejrzyście, bardzo rzeczowo. Prowadzący wyjaśniał w sposób skrupulatny. Jest to moje kolejne szkolenie z firmą ApexNet i jak zwykle jest bardzo profesjonalne, organizacja 10/10.

Marta Pacocha - Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny

CENA ZAWIERA

 • Aplikację mobilną z aktualną ustawą Pzp na system Android i iOS

 • 100% wiedzy bez wychodzenia z domu

 • Dostęp do EduStrefy

 • Możliwość obejrzenia szkolenia wielokrotnie

 • Certyfikat w wersji on-line

*Grafika poglądowa

SZCZEGÓŁY ORGANIZACYJNE

Trener
Cena
Iwona Nowak-Przybylska
699.00 ZŁ NETTO + 23% VAT

KONTAKT

MASZ PYTANIA?
Napisz anita.marszalek@apexnet.pl lub zadzwoń na (22)2058907