SZKOLENIA VOD

TEMAT

RODO

w działach HR

CZYM SĄ SZKOLENIA VOD?


VOD (Video On Demand - wideo na żądanie) - jest to nagrany materiał szkoleniowy, który możemy odtworzyć na komputerze lub telefonie, wielokrotnie objerzeć o dowolnej porze, zatrzymywać i uruchamiać w dowolnym momencie jak film wideo. Standardowy dostęp do Szkoleń Online VOD jest na 30 dni.

JAK WZIĄĆ UDZIAŁ W SZKOLENIU VOD W 3 KROKACH?


KROK 1

Wybierasz szkolenie w sklepie VOD

KROK 2

Wypełniasz formularz zgłoszeniowy i w ciągu jednego dnia otrzymujesz dane do swojego szkolenia

KROK 3

Przez 30 dni korzystasz ze szkolenia bez ograniczeń

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ?

Zapraszamy na szkolenie, którego celem będzie przedstawienie najważniejszych zasad RODO w działach HR. Na szkolenie ekspert przedstawi m.in.: Jakie są wynikające z RODO i z Kodeksu pracy generalne zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych Jakie są zasady tworzenia upoważnień do przetwarzania danych osobowych oraz miejsce przechowywania tych upoważnień? Jaka jest rola IOD w przetwarzaniu danych na potrzeby prawa pracy? (stanowisko UODO), Jakie są zasady konstruowania kwestionariusza osobowego osoby ubiegającej się o zatrudnienie? (przykładowy wzór kwestionariusza osoby ubiegającej się o zatrudnienie), Jak realizować obowiązek dokonywania audytów dokumentacji pracowniczej? (stanowisko UODO) i wiele innych ważnych kwestii w obszarze ochrony danych osobowych. Konkretna i praktyczna wiedza ze sprawdzonym ekspertem? Zapraszamy na nasze szkolenie.

TRENER

Monika Frączek

Prawnik, specjalista prawa pracy, przepracowała ponad 16 lat jako główny specjalista w Departamencie Prawa Pracy w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej

Liczba przeprowadzonych szkolen: 521
Liczba opinii o trenerze: 3

Obecnie współpracuje z kancelariami prawniczymi i firmami szkoleniowymi. Od początku kariery zawodowej specjalizuje się w praktycznych zagadnieniach prawa pracy. Od wielu lat prowadzi szkolenia z tematyki prawa pracy, w szczególności z zakresu czasu pracy, dokumentacji pracowniczej, z uwzględnieniem zasad przetwarzania danych osobowych kandydatów i pracowników.

PROGRAM

 1. Jakie są wynikające z RODO i z Kodeksu pracy generalne zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych, w tym na czym polega przetwarzanie danych osobowych za zgodą osoby fizycznej?
 • Jaka jest rola IOD w przetwarzaniu danych na potrzeby prawa pracy? (stanowisko UODO),
 1. Jak ważne jest upoważnienie do przetwarzania danych osobowych zawartych w dokumentach gromadzonych w dokumentacji pracowniczej? w tym:
 • Kto powinien mieć upoważnienie do przetwarzania danych osobowych?
 • Które dane osobowe to dane szczególne z art. 9 RODO? (stanowisko UODO),
 • Jakie są zasady tworzenia upoważnień do przetwarzania danych osobowych oraz miejsce przechowywania tych upoważnień?
 • Jakie jeszcze dokumenty związane z przetwarzaniem danych osobowych musi tworzyć pracodawca i gdzie je przechowywać?
 1. Jak powinna być skonstruowana i gdzie zamieszczona informacja o zasadach przetwarzania danych związanych z rekrutacją?
 2. Jakie jest zakres danych i informacji, których podania można wymagać w kwestionariuszu osoby ubiegającej się o zatrudnienie? w szczególności:
 • Czy można gromadzić tylko kwestionariusz osobowy, czy także CV? Pod jakim warunkiem CV może być przechowywane w aktach?
 • Jakie są zasady konstruowania kwestionariusza osobowego osoby ubiegającej się o zatrudnienie? (przykładowy wzór kwestionariusza osoby ubiegającej się o zatrudnienie),
 • Czy oświadczenia o danych mogą być zbierane na kilku dokumentach, a nie w jednym kwestionariuszu?
 1. Jakie są zasady przetwarzania danych na potrzeby badań profilaktycznych i szkoleń bhp, w tym czy urząd może korzystać z elektronicznych platform do zapisywania się na badania profilaktyczne?
 2. Jakie jest zakres dokumentów, których można żądać od osoby ubiegającej się o zatrudnienie oraz miejsce ich przechowywania? Co jest powodem ograniczenia w kopiowaniu niektórych dokumentów?
 3. Jak powinna być skonstruowana informacja o zasadach przetwarzania danych na potrzeby trwającego stosunku pracy?
 • Czy i kiedy należy aktualizować taką informację?
 1. Jaki jest zakres danych i informacji, których można żądać od pracownika/urzędnika na potrzeby realizowania stosunku pracy?
 • Jakie są zasady skonstruowania poprawnego kwestionariusza danych osobowych pracownika/urzędnika? (przykładowy wzór kwestionariusza),
 • Jakie są zasady przetwarzania danych osoby zawiadamianej o wypadku oraz wymóg uzyskania zgody takiej osoby na przetwarzanie jej danych, a także obowiązki informacyjne wobec takiej osoby (praktyczny wzór formularza),
 • Czy dane osoby zawiadamianej o wypadku trzeba usunąć po zakończeniu zatrudnienia danego pracownika/urzędnika?

 1. Dokumenty tworzone w związku z zatrudnieniem:
 • Które muszą być pisemne, a które mogą być elektroniczne? Czy nadchodzące zmiany w przepisach prawa pracy przyniosą więcej dokumentów elektronicznych?
 • Czy jedna strona umowy może podpisać ją kwalifikowanym podpisem elektronicznym a druga – podpisem odręcznym?
 • Jak umieszczać umowy o pracę podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym w papierowych aktach osobowych?
 • Czy można wpisać imię i nazwisko osoby zastępowanej w umowie na zastępstwo? Co w takim razie należy wpisać?
 1. Jakie są zasady przetwarzania danych służbowych i co należy z nimi zrobić po ustaniu zatrudnienia?
 2. Jakie są zasady przetwarzania wizerunku pracownika/urzędnika?
 3. Jakie są zasady ochrony danych osobowych i ich przetwarzania:
 • w trakcie pracy zdalnej? – obecne zasady i planowane nowe rozwiązania prawne,
 • w zakresie szkoleń pracowników i urzędników?
 • w odniesieniu do osób korzystających ze świadczeń z zfśs? (stanowisko UODO),
 1. Jakie będą zasady:
 • przetwarzania danych w wyniku kontroli trzeźwości lub obecności w organizmie pracowników/urzędników środków działających podobnie do alkoholu?
 • gdy wejdą w życie przepisy o sygnalistach?
 1. Jakie są zasady poprawnego stosowania monitoringów – o czym musi być poinformowany pracownik/urzędnik?
 • Czy musi otrzymać oddzielny dokumenty w tej kwestii? (stanowiska UODO),
 1. Na czym polega obowiązek aktualizacji danych posiadanych przez pracodawcę w dokumentacji pracowniczej?
 • Jak aktualizować dane w kwestionariuszach osobowych?
 • Jak realizować obowiązek dokonywania audytów dokumentacji pracowniczej? (stanowisko UODO), Jakie dokumenty powinny być usuwane?
 • Jak poprawnie ułożyć dokumenty w dokumentacji pracowniczej po zakończeniu audytu?
 1. Jak przygotować się do ewentualnego przejścia w całości lub w części na elektroniczną dokumentację pracowniczą?
 • Jakie obowiązki informacyjne związane ze zmianą postaci przechowywanej dokumentacji są wymagane?
 1. Jakie są zasady przechowywania dokumentacji pracowniczej?
 • Ile razy trzeba spełnić obowiązek informacyjny dotyczący przechowywania dokumentacji pracowniczej? Czy każdy pracownik/urzędnik uzyska informację dwa razy?
 • Jakie są zasady zwrotu dokumentacji pracowniczej po zakończeniu okresu jej przechowywania? Co wtedy trzeba będzie zrobić z danymi o pracowniku/urzędniku zamieszonymi w systemie kadrowo – płacowym i innych systemach? (stanowisko UODO),
 • Ile czasu i na jakich zasadach przechowuje się dokumenty zawierające dane, które nie wchodzą w skład dokumentacji pracowniczej w rozumieniu Kodeksu pracy? (stanowiska m.in. ZUS i UODO).


 

OPINIE

Szkolenie przeprowadzone w sposób ciekawy,duża wiedza trenera. Odpowiedzi na zadawane pytania wyczerpująco na dany temat

Hanna Lubowicka-Bielicka - Stołeczne Biuro Turystyki

Szkolenia organizowane przez firmą ApexNet od lat są gwarancją dobrej jakości i merytorycznej treści. Prowadzący szkolenia są zawsze merytorycznie przygotowani i w przystępny sposób przekazują swoją wiedzę

Piotr Radecki - DOM POMOCY SPOŁECZNEJ GOŁUSZYCE

CENA ZAWIERA

 • Aplikację mobilną z aktualną ustawą Pzp na system Android i iOS

 • 100% wiedzy bez wychodzenia z domu

 • Dostęp do EduStrefy

 • Możliwość obejrzenia szkolenia wielokrotnie

 • Certyfikat w wersji on-line

*Grafika poglądowa

SZCZEGÓŁY ORGANIZACYJNE

Trener
Cena
Monika Frączek
699.00 ZŁ NETTO + 23% VAT

KONTAKT

MASZ PYTANIA?
Napisz anita.marszalek@apexnet.pl lub zadzwoń na (22)2058907