SZKOLENIA VOD

TEMAT

Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania

o udzielenie zamówienia na odbiór odpadów komunalnych

CZYM SĄ SZKOLENIA VOD?


VOD (Video On Demand - wideo na żądanie) - jest to nagrany materiał szkoleniowy, który możemy odtworzyć na komputerze lub telefonie, wielokrotnie objerzeć o dowolnej porze, zatrzymywać i uruchamiać w dowolnym momencie jak film wideo. Standardowy dostęp do Szkoleń Online VOD jest na 30 dni.

JAK WZIĄĆ UDZIAŁ W SZKOLENIU VOD W 3 KROKACH?


KROK 1

Wybierasz szkolenie w sklepie VOD

KROK 2

Wypełniasz formularz zgłoszeniowy i w ciągu jednego dnia otrzymujesz dane do swojego szkolenia

KROK 3

Przez 30 dni korzystasz ze szkolenia bez ograniczeń

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ?

Zapraszamy na wyjątkowe szkolenie, którego celem jest przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia na odbiór odpadów komunalnych.

Na tym szkoleniu otrzymasz praktyczną wiedzę o:

 • Zasadach postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych
 • Przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia na odbiór odpadów
 • Opracowaniu SWZ/OPIW
 • Przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia na odbiór odpadów
 • Umowach, klauzulach na odbiór odpadów.

UWAGA: Szkolenie występuje również w pełnej formule kompleksowego kursu złożonego z 2 części - ,,Zamówienia Publiczne w samorządzie - kompleksowy kurs z uwzględnieniem specyfiki i wyjątkowości postępowań''

PEŁNY PROGRAM I SZCZEGÓŁY >>TUTAJ<<

TRENER

Jerzy Czaban

Jeden z pierwszych wykładowców zamówień publicznych wpisanych na listę trenerów, prowadzoną do 1997 r. przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

Liczba przeprowadzonych szkolen: 1000
Liczba opinii o trenerze: 731

Prezydent Białegostoku w latach 1989-1990.

Były arbiter zamówień publicznych wpisany na listę przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Współautor programów szkoleniowych I i II stopnia, zakupionych w 1995 r. przez UZP i wprowadzonych jako obowiązkowe przy prowadzeniu szkoleń autoryzowanych przez UZP.

PROGRAM

 1. ZASADY POSTĘPOWANIA PRZY UDZIELANIU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH.
 1. Zasada równego traktowania
 2. Zasada uczciwej konkurencji
 3. Zasada przejrzystości
 4. Zasada efektywności
 5. Zasada bezstronności
 1. PRZYGOTOWANIE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ODBIÓR ODPADÓW
 1. Opis przedmiotu zamówienia
 2. Ustalenie wartości zamówienia
 3. Wybór trybu postępowania o udzielenie zamówienia
 4. Opracowanie SWZ /  OPIW
 5. Zaproszenia do udziału w postępowaniu
 6. Określenie wymagań podmiotowych wykonawcom:
 1. Warunki podmiotowe udziału w postępowaniu
 2. Wymagania dotyczące sprawozdawczości

 1. PRZEPROWADZENIE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ODBIÓR ODPADÓW
 1. Składanie ofert
 2. Otwarcie ofert
 3. Badanie i ocena ofert:

 

 1. Poprawienie oczywistych omyłek rachunkowych
 2. Poprawianie oczywistych omyłek pisarskich
 3. Poprawianie innych omyłek
 4. Ocena ofert w oparciu o kryteria opisane w SWZ
 5. Wezwanie do złożenia, uzupełnienia lub wyjaśnienia dokumentów podmiotowych
 1. Wybór najkorzystniejszej oferty
 1. UMOWA  W SPRAWIE ZAMÓWIENIA NA ODBIÓR ODPADÓW
 1. Klauzule waloryzacyjne postanowień umownych
 2. Kary umowne
 3. Aneksowanie umów w związku z brakiem stabilności cen
 4. Dopuszczalność podwykonawstwa w wykonaniu umowy na odbiór odpadów.

 

OPINIE

Szkolenie pozwoliło Mi uzyskać informacje na temat zagadnień z dziedziny ZP. Jest to dla mnie bardzo przydatne, ponieważ zaczynam swoją przygodę w tej tematyce. Jestem pod wrażeniem dużej wiedzy prowadzącego i fajnego podejścia do słuchaczy.

Szkolenie pozwoliło Mi uzyskać informacje na temat zagadnień z dziedziny ZP. Jest to dla mnie bardzo przydatne, ponieważ zaczynam swoją przygodę w tej tematyce. Jestem pod wrażeniem dużej wiedzy prowadzącego i fajnego podejścia do słuchaczy. - Zarząd Dróg Powiatowych w Otwocku

Polecam szkolenie. Pan Jerzy Czaban ma ogromną wiedzę! Pełen profesjonalizm w przekazywaniu informacji, a dzięki prostym przykładom wiedza dociera dużo szybciej, zaś sposób przekazu wiedzy jest bardziej ciekawy.

Anna Urbaniak - Gmina Jednorożec

CENA ZAWIERA

 • EduBox, czyli paczkę materiałów wysłaną pocztą

 • Aplikację mobilną z aktualną ustawą Pzp na system Android i iOS

 • 100% wiedzy bez wychodzenia z domu

 • Dostęp do EduStrefy

 • Możliwość obejrzenia szkolenia wielokrotnie

 • Certyfikat w wersji on-line

 • Spotkania z ekspertami po godzinach

 • Nagrania z webinarów ApexNet

 • Paczkę wzorów dokumentów z nowej ustawy Pzp:

  • Wzór SWZ w wariancie bez negocjacji i z negocjacjami
  • Kwalifikowanie wykonawców
  • Analiza potrzeb
  • Regulamin do 130 000 zł
  • Postępowanie wg trybu podstawowego
  • Przykładowe klauzule do umów
  • Lista obowiązkowych terminów dla zamawiających
*Grafika poglądowa

SZCZEGÓŁY ORGANIZACYJNE

Trener
Cena
Jerzy Czaban
699.00 ZŁ NETTO + 23% VAT

KONTAKT

MASZ PYTANIA?
Napisz anita.marszalek@apexnet.pl lub zadzwoń na (22)2058907