SZKOLENIA VOD

TEMAT

Zamówienia na usługi projektowe i roboty budowlane, w tym w formule "zaprojektuj i wybuduj"

- ważne zasady i zmiany na podstawie najnowszych rozporządzeń i bieżących przepisów

CZYM SĄ SZKOLENIA VOD?


VOD (Video On Demand - wideo na żądanie) - jest to nagrany materiał szkoleniowy, który możemy odtworzyć na komputerze lub telefonie, wielokrotnie objerzeć o dowolnej porze, zatrzymywać i uruchamiać w dowolnym momencie jak film wideo. Standardowy dostęp do Szkoleń Online VOD jest na 30 dni.

JAK WZIĄĆ UDZIAŁ W SZKOLENIU VOD W 3 KROKACH?


KROK 1

Wybierasz szkolenie w sklepie VOD

KROK 2

Wypełniasz formularz zgłoszeniowy i w ciągu jednego dnia otrzymujesz dane do swojego szkolenia

KROK 3

Przez 30 dni korzystasz ze szkolenia bez ograniczeń

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ?

Czego potrzebujesz, by ogłosić i efektywnie przeprowadzić zamówienie publiczne na roboty budowlane, nadzór inwestorski lub prace projektowe? Na szkolenie ekspert omówi najważniejsze zmiany które weszły w życie,tj.: nowe rozporządzenia, wymagania Programu Polski Ład i ustawa o elektromoblności, A jeszcze więcej dowiesz się, biorąc udział w szkoleniu, które w 26 punktach omówi szczegółowo tą tematykę. Od wymagań w opisie przedmiotu zamówienia po umowy!

TRENER

Ewa Wiktorowska

Wieloletni praktyk i dydaktyk z dziedziny prawa zamówień publicznych. Były trener zamówień publicznych z listy Prezesa UZP.

Liczba przeprowadzonych szkolen: 520
Liczba opinii o trenerze: 120

Wieloletni pracownik administracji samorządowej i rządowej. Specjalista w zakresie organizacji procesu budowlanego, członek Mazowieckiej Izby Budownictwa. Były Arbiter z listy Prezesa UZP. Członek, założyciel, obecnie Prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych. Przedstawiciel Krajowej Izby Gospodarczej na posiedzeniach komisji sejmowej ds. zmian ustawy Prawo zamówień publicznych.

PROGRAM

 1. Wymagania w opisie przedmiotu zamówienia na usługi i roboty budowlane
 • Zamówienie na prace projektowe;
 • Zamówienie na wykonanie robot budowlanych,
 • Zamówienie na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych
 1. Nowe rozporządzenie wykonawcze w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego
 • Dokumentacja projektowa oraz STWIORB,
 • Program funkcjonalno- użytkowy.
 1. Przedmiotowe środki dowodowe
 2. Szacowanie  wartości zamówienia w zamówieniu na usługi i roboty budowlane
 • Kosztorys inwestorski;
 • Planowane koszty prac projektowych i planowane koszty robót budowlanych.
 1. Nowe rozporządzenie wykonawcze w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym
 2. Zasady agregowania zamówień na prace projektowe, roboty budowlane, nadzór inwestorski.
 3. Zasady podziału zamówień
 4. Wymagania do opisu przedmiotu zamówienia-wynikające z  ustawy o elektromobilności

 1. Przygotowanie i przeprowadzenie postepowania finansowanego z Polskiego Ładu, w tym zaliczki, warunki płatności, szczególne warunki umowy.
 2. Analiza potrzeb i wymagań na roboty budowlane i prace projektowe
 3. Przetarg nieograniczony
 4. Tryb podstawowy
 5. Podstawy wykluczenia obligatoryjne i fakultatywne
 6. Warunki udziału w postępowaniu na prace projektowe i roboty, określanie minimalnych zdolności
 7. Przekazywanie zdolności zawodowej lub technicznej w zamówieniach na nadzór, prace projektowe i roboty budowlane- etap przetargu, etap realizacji umowy
 8. Podmiotowe środki dowodowe
 9. Czy zawsze są niezbędne pozacenowe kryteria oceny ofert w zamówieniu na nadzór inwestorski, prace projektowe i roboty budowlane
 10. Badanie rażąco niskiej ceny, treść wezwania, analiza treści odpowiedzi wykonawcy
 11. Zmiany umowy w oparciu o art. 455 Pzp
 12. Zmiany umowy w oparciu o art. 439 Pzp indeksacja wynagrodzenia
 13. Zmiany umowy w oparciu o art. 436 pkt 4 Pzp.
 14. Zmiany wynagrodzenia ryczałtowego i kosztorysowego
 15. Odstąpienie od umowy w sprawie zamówienia publicznego
 16. Mediacja lub koncyliacja – czy korzystać i jak korzystać
 17. Nowy zakres rozliczenia inwestycji z nowego ładu
 18. Pytania i odpowiedzi

OPINIE

Po raz trzeci uczestniczę w szkoleniu prowadzonym przez Panią Ewę Wiktorowską (wcześniej były to szkolenia organizowane przez inną firmę). Duża wiedza merytoryczna trenera i sposób jej przekazania sprawia, że szkolenia te są zawsze doskonale przygotowane. Przekaz informacji jest ciekawy, przejrzysty i zrozumiały, poparty praktycznymi przykładami. Praktyczne podejście do problemów w tak trudnych tematach jak roboty budowlane czy prace projektowe jest dużym ułatwieniem dla nas, którzy na co dzień realizujemy inwestycje. Pierwszy raz uczestniczyłam w szkoleniu on-line i jestem bardzo z tego zadowolona. Myślę, że jest to jakiś pomysł na przyszłość

Izabela Ładacka - Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie

Szkolenie w pełni satysfakcjonujące. Trener Pani Ewa Wiktorowska potrofi przekazać swoją wiedzę w sposób zrozumiały. Kompetentna, kontaktowa, ciekawie przedstawiała problemy na przykładach. Z przyjemnością spędziłąm 2 dni na szkoleniu. Firma ApexNet przygotowała szkolenie jak zwykle rzetelnie.

Mariola Wiśniewska - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

CENA ZAWIERA

 • EduBox, czyli paczkę materiałów wysłaną pocztą

 • Aplikację mobilną z aktualną ustawą Pzp na system Android i iOS

 • 100% wiedzy bez wychodzenia z domu

 • Dostęp do EduStrefy

 • Możliwość obejrzenia szkolenia wielokrotnie

 • Certyfikat w wersji on-line

 • Spotkania z ekspertami po godzinach

 • Nagrania z webinarów ApexNet

 • Paczkę wzorów dokumentów z nowej ustawy Pzp:

  • Wzór SWZ w wariancie bez negocjacji i z negocjacjami
  • Kwalifikowanie wykonawców
  • Analiza potrzeb
  • Regulamin do 130 000 zł
  • Postępowanie wg trybu podstawowego
  • Przykładowe klauzule do umów
  • Lista obowiązkowych terminów dla zamawiających
*Grafika poglądowa

SZCZEGÓŁY ORGANIZACYJNE

Trener
Cena
Ewa Wiktorowska
999.00 ZŁ NETTO + 23% VAT

KONTAKT

MASZ PYTANIA?
Napisz anita.marszalek@apexnet.pl lub zadzwoń na (22)2058907