SZKOLENIA VOD

TEMAT

Jak przeprowadzić procedurę udzielenia zamówienia krok po kroku:

45 zagadnień, które należy poznać, żeby prawidłowo udzielać zamówień. ONLINE

CZYM SĄ SZKOLENIA VOD?


VOD (Video On Demand - wideo na żądanie) - jest to nagrany materiał szkoleniowy, który możemy odtworzyć na komputerze lub telefonie, wielokrotnie objerzeć o dowolnej porze, zatrzymywać i uruchamiać w dowolnym momencie jak film wideo. Standardowy dostęp do Szkoleń Online VOD jest na 30 dni.

JAK WZIĄĆ UDZIAŁ W SZKOLENIU VOD W 3 KROKACH?


KROK 1

Wybierasz szkolenie w sklepie VOD

KROK 2

Wypełniasz formularz zgłoszeniowy i w ciągu jednego dnia otrzymujesz dane do swojego szkolenia

KROK 3

Przez 30 dni korzystasz ze szkolenia bez ograniczeń

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ?

UWAGA! 45 zagadnień, o bezbłędnym udzielaniu zamówień publicznych w 12 godzin praktycznego kursu! Po szkoleniu będziesz doskonale wiedział jak wygląda procedura udzielania zamówień publicznych. Pod okiem naszego eksperta nauczysz się również wszystkiego o: Wyjaśnieniach SWZ, modyfikacjach: terminy, zasady, prawidłowe i terminowe udzielanie wyjaśnień; Składaniu ofert: platformy, podpisy i ich weryfikacja, zasady komunikacji elektronicznej;

TRENER

Iwona Holka

Prawnik, trener i doradca w zakresie zamówień publicznych. Były członek KIO.

Liczba przeprowadzonych szkolen: 518
Liczba opinii o trenerze: 947

Od 17 lat z sukcesem wspiera klientów w procesach ubiegania się o zamówienia publiczne, a także przy realizacji zamówień. Ma za sobą dziesiątki rozpraw przed Krajową Izbą Odwoławczą i tysiące przeszkolonych uczestników.

Prowadzi również obsługę podmiotów zamawiających, co przekłada się na doświadczenie po obu stronach procedury przetargowej.

 

PROGRAM

1.     O ustawie, jej założeniach i aktach wykonawczych: system zamówień publicznych w PL i UE;

2.     Najważniejsze definicje i słowniczek pojęć;

3.     Zasady zamówień publicznych i powiązanie ich z obowiązkami osób udzielających zamówień;

4.     Odpowiedzialność komisji przetargowej i kierownika zamawiającego;

5.     Planowanie zamówień: polityka zakupowa państwa, efektywność ekonomiczna, analiza potrzeb i wymagań, plan postępowań;

6.     Możliwe formy komunikacji zamawiającego z wykonawcami, wstępne konsultacje rynkowe, pozyskiwanie informacji „z rynku”;

7.     Szacowanie i agregacja zamówień: reguły, zasady, obowiązki;

8.     Dokumenty zamówienia: co należy przygotować, aby wszcząć postępowanie;

9.     Opis przedmiotu zamówienia: równoważność, normy, konsekwencje nieprawidłowego opisu;

10.  Przedmiotowe środki dowodowe: zasady żądania, składania i weryfikacji;

11.  Podstawy wykluczenia wykonawcy fakultatywne i obligatoryjne oraz dokumenty na ich potwierdzenie;

12.  Ustalanie warunków udziału w postępowaniu oraz podmiotowych środków dowodowych;

13.  Konsorcjum w zamówieniu publicznym;

14.  Podmiot udostępniający zasoby i podwykonawca;

15.  Kryteria oceny ofert: zasady, sposoby kształtowania, weryfikowalność, ocena oferty;

16.  Wybór trybu w postępowaniu unijnym i krajowym, warianty w postępowaniach krajowych;

17.  Wszczęcie postepowania w zależności od progu: procedura, ogłoszenia, zamieszczanie SWZ;

18.  Wyjaśnienia SWZ, modyfikacje: terminy, zasady, prawidłowe i terminowe udzielanie wyjaśnień;

19.  Składanie ofert: platformy, podpisy i ich weryfikacja, zasady komunikacji elektronicznej;

20.  Udostępnianie dokumentów, jawność postępowania vs tajemnica przedsiębiorstwa;

21.  Żądanie wadium i jego weryfikacja;

22.  Ocena ofert: czynności zamawiającego, procedura odwrócona w postępowaniu UE, negocjacje w postępowaniu krajowym;

23.  Termin związania ofertą i obowiązki zamawiającego z nim związane;

24.  Weryfikacja rażąco niskiej ceny;

25.  Poprawianie omyłek w złożonych ofertach: granice działania zamawiającego;

26.  Ocena podmiotowa wykonawcy: dopuszczalność wyjaśnień, uzupełnień;

27.  Odrzucenie oferty: omówienie przesłanek w powiązaniu z obowiązkami zamawiającego;

28.  Wybór oferty: aspekty proceduralne;

29.  Unieważnienie postępowania: omówienie przesłanek;

30.  Zawarcie umowy: żądanie zabezpieczenia należytego wykonywania umowy, konstrukcja umowy o zamówienie publiczne, regulacje obowiązkowe i niedozwolone, kary umowne, płatności, waloryzacja, zmiany umów;

31.  Rozliczenie zamówienia: ogłoszenie o wykonaniu umowy, raport z realizacji;

32.  Środki ochrony prawnej przysługujące wykonawcom;

33.  Archiwizacja postępowań;

OPINIE

Trener Iwona Holka posiada niesamowitą wiedzę, którą przekazuje w sposób bardzo przystępny i zrozumiały

- Opinia anonimowa

Pani Iwona Holka jest obecnie najlepszym trenerem w dziedzinie Pzp. Niezależnie od formy (online czy live) szkolenia są ciekawe, pełne przykładów i ciekawostek solidnie popartych bieżącym stanem prawnym. Pani I. Holka dysponuje ogromną wiedzą, umiejętnościami i predyspozycjami interpersonalnymi. Chętnie wezmę udział w kolejnych szkoleniach.

Anna Szymańska - SO Łódź

CENA ZAWIERA

 • EduBox, czyli paczkę materiałów wysłaną pocztą

 • Aplikację mobilną z aktualną ustawą Pzp na system Android i iOS

 • 100% wiedzy bez wychodzenia z domu

 • Dostęp do EduStrefy

 • Możliwość obejrzenia szkolenia wielokrotnie

 • Certyfikat w wersji on-line

 • Spotkania z ekspertami po godzinach

 • Nagrania z webinarów ApexNet

 • Paczkę wzorów dokumentów z nowej ustawy Pzp:

  • Wzór SWZ w wariancie bez negocjacji i z negocjacjami
  • Kwalifikowanie wykonawców
  • Analiza potrzeb
  • Regulamin do 130 000 zł
  • Postępowanie wg trybu podstawowego
  • Przykładowe klauzule do umów
  • Lista obowiązkowych terminów dla zamawiających
*Grafika poglądowa

SZCZEGÓŁY ORGANIZACYJNE

Trener
Cena
Iwona Holka
999.00 ZŁ NETTO + 23% VAT

KONTAKT

MASZ PYTANIA?
Napisz anita.marszalek@apexnet.pl lub zadzwoń na (22)2058907