SZKOLENIA VOD

TEMAT

Płace w praktyce

- zasady ustalania wynagrodzeń z uwzględnieniem Polskiego Ładu i zmian planowanych na lipiec 2022 r.

CZYM SĄ SZKOLENIA VOD?


VOD (Video On Demand - wideo na żądanie) - jest to nagrany materiał szkoleniowy, który możemy odtworzyć na komputerze lub telefonie, wielokrotnie objerzeć o dowolnej porze, zatrzymywać i uruchamiać w dowolnym momencie jak film wideo. Standardowy dostęp do Szkoleń Online VOD jest na 30 dni.

JAK WZIĄĆ UDZIAŁ W SZKOLENIU VOD W 3 KROKACH?


KROK 1

Wybierasz szkolenie w sklepie VOD

KROK 2

Wypełniasz formularz zgłoszeniowy i w ciągu jednego dnia otrzymujesz dane do swojego szkolenia

KROK 3

Przez 30 dni korzystasz ze szkolenia bez ograniczeń

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ?

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w kompleksowych warsztatach z zakresu płac. Celem naszego szkolenia jest omówienie oraz przećwiczenie na przykładach zasad ustalania wynagrodzeń z punktu widzenia prawa pracy, podatku dochodowego od osób fizycznych oraz ubezpieczeń społecznych. Bardzo praktyczna forma prowadzenia zajęć – cała grupa i każdy z osobna pracuje na przykładach. Szkolenie skierowane do osób, które zaczynają swoja przygodę w naliczeniu płac jak również jest atrakcyjne dla pracowników kadr. Pomaga w bardzo przystępny sposób zrozumieć zasady funkcjonowania i współpracy miedzy działam kadr i płac.

TRENER

Iwona Nowak-Przybylska

Posiada dwudziestoośmioletnie  doświadczenie w księgowości. Od 28 lat Główny Księgowy i Dyrektor Finansowy.

Stale się rozwija i pogłębia wiedzę. Od ponad 25 lat prowadzi szkolenia z zakresu kadr i płac, funduszu świadczeń socjalnych i innych.

Liczba przeprowadzonych szkolen: 500
Liczba opinii o trenerze: 2

Ukończyła Studium Prawa Europejskiego w zakresie :

 1. Menadżera Kultury
 2. Zarzadzanie Instytucjami Kultury

Przez kilka lat była menadżerem zarządzającym w jednostce miejskiej we Wrocławiu .

Posiada certyfikat Ministra  Finansów do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Jest także  certyfikowanym Mediatorem Sądowym .

Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu na Wydziale Zarządzania i Informatyki oraz Nauk Ekonomicznych o kierunkach:
 a) Zarządzanie Przedsiębiorstwem,

 b) Zarządzanie Nieruchomościami,

 c) Zarządzanie Instytucjami Opieki Zdrowotnej i Społecznej.

PROGRAM

 1. Zasady wyliczania wynagrodzenia brutto – netto.
 • Zapoznanie z podstawami  prawnymi  określającymi zasady wyliczania wynagrodzeń.
 • Ustalenie kwoty brutto.
 • Wyliczenie wysokości składek na ubezpieczenia społeczne pracownika.
 • Wyliczenie wysokości składek na ubezpieczenia zdrowotne pracownika.
 • Ustalenie zaliczki na podatek dochodowy.
 • Ustalenie kwoty netto.
 • Ustalenie obowiązkowych obciążeń pracodawcy.
 1. Dodatkowe składniki wynagrodzenia za pracę.
 • Stawka osobistego zaszeregowania.
 • Dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych.
 • Dodatek za pracę w porze nocnej.
 • Premie i nagrody.
 • Dodatki do wynagrodzeń.
 • Kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę.
 1. Składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, FP, FGŚP, FEP.
 • Stopy procentowe składek.
 • Roczna podstawa wymiaru składek.
 • Świadczenie wyłączone z podstawy wymiaru składek ZUS.
 • Świadczenia na rzecz pracowników.
 • Zasady obliczania składek na ubezpieczenie zdrowotne z uwzględnieniem zmian na 2022 rok.
 • Składka wypadkowa.
 • Fundusz Pracy.
 • Fundusz Gwarantowanych Roszczeń Pracowniczych.
 • Fundusz Emerytur pomostowych.
 • PPK
 1. Zaliczka na podatek dochodowy  z uwzględnieniem zmian wprowadzonych Polskim Ładem
 • Obowiązki płatnika.
 • Zasady ustalania dochodu.
 • Skala podatkowa od 2021 r. i 2022
 • Koszty uzyskania przychodów w 2021i 2022  roku.
 • Przekroczenie progu podatkowego w 2021 roku. I 2022 r
 • Koszty uzyskania przychodów autorskie – NAJNOWSZE ZMIANY W 2022 ROKU.
 • Polski Ład zastosowanie przepisów od 01.01.2022
 • Obliczanie zaliczki na PIT – ĆWICZENIE PODSUMOWUJĄCE.
 • Deklaracja PIT- 4 R – omówienie zasad wypełniania.
 1. Przewodnik po zmianach w ustawie wprowadzonych od  07. 2022
 • Wprowadzenie nowej skali podatkowej - zmniejszenie stawki podatku z 17% na 12 %
 • Uchylenie ulgi dla klasy średnie - jak wpłynie na rozliczenie roczne pracowników
 •  zmianę zasad stosowania kwoty wolnej od podatku (tj. 1/12 kwoty zmniejszającej podatek),
 • NOWE OBOWIĄZKI DLA PŁATNIKÓW !
 •  zwolnienie płatnika z obowiązku poboru zaliczki na podatek,
 •  Przywrócenie preferencji dla osób samotnie wychowujących dzieci – art. 6 ust. 4c-4g ustawy PIT
 •  zmianę wysokości kryterium dochodowego pełnoletniego uczącego się dziecka, od którego zależy prawo rodzica lub opiekuna prawnego do preferencji podatkowych,
 • zmianę katalogu dochodów małoletniego dziecka, które dolicza się do dochodów rodzica,
 • zmiany w zakresie zwolnień przedmiotowych,
 • zmiany o charakterze porządkowym,

 

 • Możliwość rezygnacji podatnika ze stosowania podwyższonych miesięcznych zryczałtowanych pracowniczych kosztów uzyskania przychodów – nowe brzmienie art. 32 ust. 6 ustawy PIT
 • Przepisy dotyczące oświadczeń składanych przez podatników płatnikom podatku dochodowego – wprowadzany art. 31a ustawy PIT
 • uchylenie mechanizmu przedłużenia poboru i wpłaty zaliczek na podatek dochodowy w trakcie 2022 r.
 • Zmiany w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (art. 2 projektu ustawy)
 • Zmiany w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (art. 3 projektu ustawy)
 • Zmiany w ustawie o świadczeniach zdrowotnych (art. 7 projektu ustawy)
 1. Zasady ustalania wynagrodzenia za czas choroby i świadczeń z ubezpieczenia społecznego .
 • Wynagrodzenie za czas choroby.
 • Zasiłek chorobowy.
 • Ustalanie prawa i wysokość zasiłku.
 • Okres zasiłkowy i wysokość zasiłku.
 1. Zasady naliczania wynagrodzenia dotyczącego urlopu.
 • Podstawa urlopowa.
 • Wynagrodzenie za czas urlopu.
 • Ekwiwalent pieniężny za urlop.
 • Ustalenie wynagrodzenia za czas urlopu okolicznościowego.
 • Ustalenie wynagrodzenia za czas innych okresów niewykonywania pracy, za które pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia. 
 1. Od  01.01.2022 roku  zmiany w zakresie wypłaty świadczeń z ubezpieczeń społecznych.
 • Skrócenie okresu wypłaty zasiłku chorobowego przysługującego po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego.
 • Zmiana sposobu ustalania okresu płatności zasiłku chorobowego.
 • Podwyższenie wysokości zasiłku chorobowego za czas pobytu w szpitalu.
 • Skrócenie przerwy w pobieraniu zasiłków powodującej ustalenie nowej podstawy wymiaru.
 • Rozszerzenie uprawnień ZUS do pozyskiwana danych i informacji niezbędnych do ustalenia prawa i wypłaty zasiłków.
 • Doprecyzowanie terminu wypłaty zasiłków.
 • Czym jest plik JPU i od kiedy zacznie obowiązywać?
 • Plik JPU płatników składek. Kogo dotyczy ?
 • Od kiedy będzie obowiązywało przesyłanie jednolitego pliku ubezpieczeniowego (JPU)?
 1. Sporządzenie przykładowej listy płac – ćwiczenie podsumowujące.


 

 

OPINIE

estem zadowolona ze szkolenia, prowadząca kompetentna, udzielała wyczerpujących odpowiedzi na zadane pytania, przedstawiła wiele przykładów na konkretnych kwotach. Na początku byłam sceptycznie nastawiona do szkoleń on-line ale obecnie taka forma bardzo mi odpowiada. Nie muszę godzinami tłuc się autobusem/pociągiem żeby dojechać na szkolenie, mam możliwość uczestniczenia w szkoleniu będąc w domu.

Renata Biegaj - Powiatowe w Starogardzie Gdańskim

Szkolenie prowadzone przez panią Iwonę Nowak-Przybylską w dniu 9-10 grudnia br. jest na najwyższym poziomie,ogromna wiedza z zakresu płac i zmian wprowadzonych przez Polski Ład. Materiały przygotowane idealnie, czytelne i przejrzyste. Dla mnie samej był to czas spędzony pożytecznie, poświęcony uporządkowaniu i uaktualnieniu posiadanej wiedzy praktycznej o nowe informacje w zmieniających się rzeczywistych warunkach prawnych. Oceniam szkolenie na najwyższą ocenę. Pozdrawiam.

Alicja Konopacka - Powiatowy Urząd Pracy w Zamościu

CENA ZAWIERA

 • Aplikację mobilną z aktualną ustawą Pzp na system Android i iOS

 • 100% wiedzy bez wychodzenia z domu

 • Dostęp do EduStrefy

 • Możliwość obejrzenia szkolenia wielokrotnie

 • Certyfikat w wersji on-line

*Grafika poglądowa

SZCZEGÓŁY ORGANIZACYJNE

Trener
Cena
Iwona Nowak-Przybylska
999.00 ZŁ NETTO + 23% VAT

KONTAKT

MASZ PYTANIA?
Napisz anita.marszalek@apexnet.pl lub zadzwoń na (22)2058907