SZKOLENIA VOD

TEMAT

Zmiany w Prawie Pracy od 1 sierpnia 2022

- intensywny kurs z uwzględnieniem dyrektywy o sygnalistach

CZYM SĄ SZKOLENIA VOD?


VOD (Video On Demand - wideo na żądanie) - jest to nagrany materiał szkoleniowy, który możemy odtworzyć na komputerze lub telefonie, wielokrotnie objerzeć o dowolnej porze, zatrzymywać i uruchamiać w dowolnym momencie jak film wideo. Standardowy dostęp do Szkoleń Online VOD jest na 30 dni.

JAK WZIĄĆ UDZIAŁ W SZKOLENIU VOD W 3 KROKACH?


KROK 1

Wybierasz szkolenie w sklepie VOD

KROK 2

Wypełniasz formularz zgłoszeniowy i w ciągu jednego dnia otrzymujesz dane do swojego szkolenia

KROK 3

Przez 30 dni korzystasz ze szkolenia bez ograniczeń

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ?

Intensywny kurs o ważnych zmianach w Prawie Pracy od 1 sierpnia 2022 r.

Nasz ekspert przedstawi m.in. takie zagadnienia jak:

 • Zmiany w zakresie uprawnień rodzicielskich i opiekuńczych
 • Nowe rozwiązania w zakresie korzystania z wolnego z tytułu wychowywania dziecka w wieku do 14 lat
 • Nowe uprawnienie - urlop opiekuńczy
 • Nowa instytucja prawa pracy - elastyczna organizacja pracy
 • Zasady korzystania z urlopu rodzilskiego po zmianach.

TRENER

Monika Frączek

Prawnik, specjalista prawa pracy, przepracowała ponad 16 lat jako główny specjalista w Departamencie Prawa Pracy w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej

Liczba przeprowadzonych szkolen: 521
Liczba opinii o trenerze: 6

Obecnie współpracuje z kancelariami prawniczymi i firmami szkoleniowymi. Od początku kariery zawodowej specjalizuje się w praktycznych zagadnieniach prawa pracy. Od wielu lat prowadzi szkolenia z tematyki prawa pracy, w szczególności z zakresu czasu pracy, dokumentacji pracowniczej, z uwzględnieniem zasad przetwarzania danych osobowych kandydatów i pracowników.

PROGRAM

A.. Zmiany w zakresie uprawnień rodzicielskich i opiekuńczych:

 1. Zwolnienie od pracy z powodu pilnych spraw rodzinnych, w tym:
 • Czy konieczny będzie wniosek?
 • Jak będzie się dokumentowało korzystanie z tego zwolnienia?
 • Czy pracodawca będzie musiał udzielić tego zwolnienia?
 • Czy zwolnienie z powodu pilnych spraw rodzinnych będzie płatne?
 1. Nowe rozwiązania w zakresie korzystania z wolnego z tytułu wychowywania dziecka w wieku do 14 lat,
 2. Nowe uprawnienie - urlop opiekuńczy, w tym:
 • W jakim wymiarze będzie przysługiwał urlop opiekuńczy?
 • W jakich sytuacjach można będzie skorzystać z tego urlopu?
 • Z jakim wyprzedzeniem i w jakiej postaci pracownik będzie składał wniosek o ten urlop? Jakie informacje trzeba będzie podać we wniosku?
 • Czy pracodawca będzie mógł odmówić urlopu opiekuńczego?
 • Czy możliwa będzie rezygnacja z urlopu opiekuńczego?
 • Czy urlop opiekuńczy będzie przesuwała np. choroba czy hospitalizacja pracownika?
 • Jak długo będzie przysługiwało prawo do urlopu opiekuńczego?
 • Czy urlop opiekuńczy będzie płatny czy bezpłatny?
 1. Nowa instytucja prawa pracy - elastyczna organizacja pracy, w tym:
 • Na czym będzie polegała elastyczna organizacja pracy?
 • Jakie przesłanki będzie musiał spełniać pracownik, żeby korzystać z elastycznej organizacji pracy?
 • Na jakich zasadach będzie składany wniosek o elastyczną organizację pracy, jakie dane będą musiał być w nim zawarte, w jakim terminie będzie musiał być złożony?
 • Jaka będzie procedura rozpatrywania wniosku i jakie obowiązki informacyjne będzie musiał spełnić pracodawca?
 • Jak długo będzie przysługiwało prawo do elastycznej organizacji pracy?
 1. Zmiany w przepisach o urlopie rodzicielskim:
 • Jak wzrośnie wymiar urlopu rodzicielskiego i na jakich zasadach będzie wykorzystywany?
 • Jakie będą skutki oddzielenia urlopu rodzicielskiego do urlopu macierzyńskiego?
 • Na ile części i na jakich zasadach można będzie podzielić urlop rodzicielski?
 • Czy po każdej części urlopu rodzicielskiego można będzie „wymusić” urlop wypoczynkowy?
 • Jaki zasiłek macierzyński będzie przysługiwał w trakcie urlopu rodzicielskiego i w jakim trybie będzie się o niego występować?
 • Na jakich zasadach możliwa będzie rezygnacja z urlopu rodzicielskiego?
 • Na jakich zasadach wykorzysta urlop rodzicielski pracownik, którego dziecko urodziło się (urodzi się) przed wejściem w życie zmian?
 • Jakie obowiązki będzie miał pracodawca w okresie przejściowym?
 1. Zasady korzystania z urlopu ojcowskiego po zmianach,
 2. Zasady dopuszczania do pracy po zakończeniu korzystania z urlopów z tytułu pełnienia funkcji rodzicielskich:
 • Co się zmieni w porównaniu z obecnym stanem prawnym?
 1. Doprecyzowanie przepisów w zakresie relacji między obniżeniem wymiaru etatu w okresie uprawnienia do urlopu wychowawczego, a tym urlopem:
 • Jak długo pracownik/urzędnik będzie mógł korzystać z obniżenia wymiaru etatu, gdy najpierw był na urlopie wychowawczym, a jak długo będzie mógł korzystać z urlopu wychowawczego, gdy najpierw skorzysta z obniżenia wymiaru etatu?
 1. Nowe zasady ochrony trwałości zatrudnienia pracowników korzystających z uprawnień rodzicielskich i opiekuńczych po zmianie przepisów,
 2. Nowe wykroczenia przeciwko prawom pracownika:
  Czy naruszanie przepisów o uprawnieniach rodzicielskich i opiekuńczych, zwłaszcza przepisów o elastycznej organizacji pracy, urlopie opiekuńczym oraz o zwolnieniu od pracy z powodu pilnych spraw rodzinnych będzie wykroczeniem?

 

B. Nowe obowiązki informacyjne zwłaszcza wobec nowo zatrudnionych pracowników/urzędników:

 • O ile dodatkowych punktów zostanie rozszerzona „Informacja o dodatkowych warunkach zatrudnienia”? Czy pracujący zdalnie będą mieli dłuższe informacje?
 • Czy trzeba będzie informować o polityce szkoleniowej i procedurach awansu u danego pracodawcy?
 • W jaki sposób trzeba będzie przekazywać informacje o warunkach zatrudnienia?
 • Czy pracownikom zatrudnionym w dniu wejścia w życie zmian trzeba będzie przekazać dodatkowe informacje?
 • Czy nieudzielenie informacji o dodatkowych warunkach zatrudnienia będzie wykroczeniem?

C. Zmiany w zakresie zawierania i rozwiązywania umów o pracę, a także zmiany warunków zatrudnienia:

 • Jakie zmiany doprecyzowujące treść umowy o pracę zostaną wprowadzone?
 • Czy delegalizacja zakazu lub ograniczania dodatkowego zatrudnienia będzie miała wpływ na pracodawców z obszaru administracji?
 • Na jakich zasadach pracownik będzie mógł wnioskować o zmianę warunków zatrudnienia? Jak pracodawca będzie musiał zareagować na taki wniosek?
 • Na jakich zasadach wypowiadanie umów na czas określony zostanie zrównane z wypowiadaniem umów na czas nieokreślony?

D. Zasady stosowania pracy zdalnej na podstawie nowych przepisów Kodeksu pracy:

 • Jak się będzie wprowadzało pracę zdalną jako element organizacji pracy, w tym zatrudnionym pierwotnie do pracy stacjonarnej?
 • Jakie będą zasady zwrotu kosztów pracy zdalnej?
 • Czy pracodawca będzie mógł nakazać zakończenie pracy zdalnej? Czy pracownik będzie mógł wrócić do pracy stacjonarnej i na jakich zasadach?
 • Jakie będą wzajemne prawa i obowiązki w trakcie pracy zdalnej, w tym zasady kontroli pracownika wykonującego pracę zdalną?
 • W jakich sytuacjach pracownik będzie składał wniosek o pracę zdalną, które pracodawca będzie musiał co do zasady uwzględnić?
 • Jakie dokumenty trzeba będzie wręczyć pracującemu zdalnie i jakie od niego pobrać?
 • Czym będzie praca zdalna okazjonalna i na jakich zasadach pracownicy będą mogli z niej korzystać?

E. Nowe zasady kontroli obecności alkoholu i środków działających podobnie do alkoholu:

 • Jakie kategorie pracodawców będą mogły wprowadzić kontrolę prewencyjną trzeźwości lub obecności środków działających podobnie do alkoholu?
 • W jakim akcie normatywnym trzeba będzie zapisać regulacje dotyczące takiej kontroli i co trzeba będzie w nich przewidzieć?
 • Jakie obowiązki informacyjne związane z kontrolą będą spoczywały na pracodawcy?
 • W jaki sposób będzie mogła być przeprowadzona kontrola prewencyjna?
 • Jaki powinien być wynik kontroli, żeby wyciągnąć konsekwencje prawne wobec pracownika?
 • Jak kontrola wpłynie na czas pracy pracownika i jego wynagrodzenie?
 • Czy w związku z nowymi regulacjami zmieni się katalog kar porządkowych? Czy trzeba będzie coś zmienić w regulaminie pracy?
 • Na jakich zasadach będzie mogła być przeprowadzana kontrola trzeźwości lub obecności środków działających podobnie do alkoholu wobec pracowników nieobjętych kontrolą prewencyjną?

F. Jakie nowe obowiązki, w tym dotyczące zwolnień od pracy wprowadziła ustawa o obowiązku obrony Ojczyzny?

 • W jakich przypadkach trzeba będzie zwalniać od pracy i udzielać urlop bezpłatnego pracownikowi powołanemu do wojska?
 • Jakie okresy służby wojskowej mają wpływ na urlop wypoczynkowy?
 • Jakie szczególne obowiązki ma pracodawca wobec pracowników powracających z wojska?
 • Na jakich zasadach trzeba będzie zwalniać pracowników wezwanych w celu wykonania świadczenia osobistego?

G. Jakie zasady prawne będą dotyczył zgłoszeń od sygnalistów?

 

OPINIE

Szkolenie przeprowadzone w sposób ciekawy,duża wiedza trenera. Odpowiedzi na zadawane pytania wyczerpująco na dany temat

Hanna Lubowicka-Bielicka - Stołeczne Biuro Turystyki

Szkolenia organizowane przez firmą ApexNet od lat są gwarancją dobrej jakości i merytorycznej treści. Prowadzący szkolenia są zawsze merytorycznie przygotowani i w przystępny sposób przekazują swoją wiedzę

Piotr Radecki - DOM POMOCY SPOŁECZNEJ GOŁUSZYCE

CENA ZAWIERA

 • Aplikację mobilną z aktualną ustawą Pzp na system Android i iOS

 • 100% wiedzy bez wychodzenia z domu

 • Dostęp do EduStrefy

 • Możliwość obejrzenia szkolenia wielokrotnie

 • Certyfikat w wersji on-line

*Grafika poglądowa

SZCZEGÓŁY ORGANIZACYJNE

Trener
Cena
Monika Frączek
699.00 ZŁ NETTO + 23% VAT

KONTAKT

MASZ PYTANIA?
Napisz anita.marszalek@apexnet.pl lub zadzwoń na (22)2058907