SZKOLENIA VOD

Tryb podstawowy bez tajemnic - warsztat dla początkujących- jak wybrać odpowiedni wariant, dostosować dokumenty i przeprowadzić postępowanie

TEMAT

Tryb podstawowy bez tajemnic

- warsztat dla początkujących- jak wybrać odpowiedni wariant, dostosować dokumenty i przeprowadzić postępowanie?

W tej chwili nie realizujemy tego szkolenia, sprawdź naszą aktualną ofertę szkoleń VOD

CZYM SĄ SZKOLENIA VOD?


VOD (Video On Demand - wideo na żądanie) - jest to nagrany materiał szkoleniowy, który możemy odtworzyć na komputerze lub telefonie, wielokrotnie objerzeć o dowolnej porze, zatrzymywać i uruchamiać w dowolnym momencie jak film wideo. Standardowy dostęp do Szkoleń Online VOD jest na 30 dni.

JAK WZIĄĆ UDZIAŁ W SZKOLENIU VOD W 3 KROKACH?


KROK 1

Wybierasz szkolenie w sklepie VOD

KROK 2

Wypełniasz formularz zgłoszeniowy i w ciągu jednego dnia otrzymujesz dane do swojego szkolenia

KROK 3

Przez 30 dni korzystasz ze szkolenia bez ograniczeń

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ?

TRYB PODSTAWOWY BEZ TAJEMNIC I WĄTPLIWOŚCI!
Sprawdz jak przejść bezstresowo pełną procedurę udzielania zamówień uwzględniając nowe rozporządzenia!

Jaka wiedza czeka na Ciebie jeszcze na szkoleniu?

 • agregacja zamówień – kiedy mamy do czynienia z odrębnymi zamówieniami, a kiedy z zakazanym podziałem?
 • weryfikacja przedmiotowych środków dowodowych – etap ich złożenia, stosowanie wezwania do ich ponownego złożenia lub uzupełnienia
 • Obowiązki związane z elektromobilnością
 • Nowy próg uprawniający do stosowania procedury krajowej

Tego i wiele więcej dowiesz się na szkoleniu.

TRENER

Iwona Holka

Prawnik, trener i doradca w zakresie zamówień publicznych. Były członek KIO.

Liczba przeprowadzonych szkolen: 613
Liczba opinii o trenerze: 1073

Od 17 lat z sukcesem wspiera klientów w procesach ubiegania się o zamówienia publiczne, a także przy realizacji zamówień. Ma za sobą dziesiątki rozpraw przed Krajową Izbą Odwoławczą i tysiące przeszkolonych uczestników.

Prowadzi również obsługę podmiotów zamawiających, co przekłada się na doświadczenie po obu stronach procedury przetargowej.

 

PROGRAM

 1. Warianty trybu podstawowego – sposób doboru wariantu. Który wariant będzie odpowiedni do danego zamówienia?
 2. Kiedy warto przewidzieć wznowienie lub prawo opcji i jakie są tego konsekwencje?
 3. Dokumenty zamówienia niezbędne w trybie podstawowym: Instrukcje, normy, SWZ: które zapisy są szczególnie istotne i które warto wprowadzać do SWZ, żeby uniknąć wątpliwości na etapie badania i oceny ofert;
 4. Przedmiotowe środki dowodowe: jak je opisać, żeby uniknąć wątpliwości. Co na temat przedmiotowych środków dowodowych mówi KIO;
 5. Schemat pomocny do określania proporcjonalności warunków udziału w postępowaniu;
 6. Przesłanki wykluczenia i dobór odpowiednich środków podmiotowych. Kiedy zamawiający wymaga dokumentów, kiedy oświadczeń o aktualności;
 7. Kryteria oceny ofert: ustalanie, formułowanie i sposób wyliczenia kryteriów;
 8. Kryteria, które mogą podlegać negocjacjom;
 9. Prowadzenie postępowania: udzielanie wyjaśnień do SWZ, odpowiadanie na pytania niezwiązane bezpośrednio z postępowaniem, zaangażowanie komisji przetargowej, modyfikacje zapisów, zmiany terminów, konsekwencje wprowadzanych zmian, odwołania na zapisy SWZ i projekt umowy;
 10. Wariant 1: kiedy jest optymalny do udzielenia zamówienia;
 11. Co podlega negocjacjom w trybie podstawowym w wariancie 2 i w jaki sposób negocjacje powinny być przeprowadzone zarówno pod kątem organizacyjnym jak i formalno – prawnym;

 1. Sposoby komunikacji z wykonawcami podczas negocjacji;
 2. Odstąpienie od przeprowadzenia negocjacji – przypadki, okoliczności i uzasadnienie;
 3. Co podlega negocjacjom w wariancie 3 i sposób przeprowadzenia procedury wariantu 3;
 4. Schemat postępowania w wariancie 2 bez negocjacji i z negocjacjami;
 5. Schemat postępowania w wariancie 3;
 6. Badanie i ocena ofert przed negocjacjami i po negocjacjach: badanie umocowania do złożenia oferty, rażąco niskiej ceny, zgodności z warunkami zamówienia i przedmiotowych środków dowodowych, poprawa omyłek, wyjaśnianie treści ofert, wezwanie do złożenia podmiotowych środków dowodowych, ich uzupełnianie i ocena;
 7. Ważność wadium i liczenie terminu związania ofertą w przypadku prowadzenia wariantu 2 z negocjacjami;
 8. Wybór oferty najkorzystniejszej i obowiązki z tym związane z uwzględnieniem terminów ustawowych;
 9. Prawna możliwość unieważnienia postępowania obarczonego wadą;
 10. Newralgiczne aspekty umów i ich realizacji, waloryzacja wynagrodzenia wykonawcy, przewidywanie zmian do umowy;
 11. Lista sprawdzająca protokołu postępowania i załączników dla trybu podstawowego;

 

OPINIE

Prowadząca Pani Iwona Holka bardzo zorganizowana, umiejętnie przekazuje widzę. Bardzo dużo informacji uzyskanych na szkoleniu wykorzystam w swojej bieżącej pracy. Jestem bardzo zadowolona ze szkolenia. Pani Iwona posiada obszerną wiedzę i perfekcyjnie się nią dzieli i przekazuje

Angelika Tetkowska - Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Szkolenie poprowadzone bardzo profesjonalnie. Prowadząca z ogromną wiedzą merytoryczną oraz doświadczeniem. Wiedza przekazana uczestnikom w przystępny sposób. Prowadząca kontaktowa, klarownie omawiająca przedstawione zagadnienia

Agata Wudel - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy

CENA ZAWIERA

 • EduBox, paczka materiałów wysłana pocztą

 • Aplikację mobilną z ustawą Pzp na Android i iOS

 • Roczny dostęp do Edustrefy

 • Certyfikat ukończenia szkolenia

 • Spotkania z ekspertami po godzinach

 • Nagrania z webinarów ApexNet

 • Materiały z ustawą Pzp w formie książki

 • 30 dni dostępu do nagrania szkolenia

 • Paczkę wzorów dokumentów:

  • Wzór SWZ w wariancie bez negocjacji i z negocjacjami
  • Aneks do SWZ wg trybu podstawowego
  • Kwalifikowanie wykonawców
  • Analiza potrzeb i wymagań
  • Regulamin do 130 000 zł
  • Postępowanie wg trybu podstawowego
  • Przykładowe klauzule do umów
  • Lista obowiązkowych terminów dla zamawiających
  • i więcej!

SZCZEGÓŁY ORGANIZACYJNE

Trener
Cena
Iwona Holka
1099.00 ZŁ NETTO + 23% VAT

KONTAKT

MASZ PYTANIA?
Napisz szkolenia@apexnet.pl lub zadzwoń na (22)2058900