SZKOLENIA VOD

Zamówienia publiczne na systemy i sprzęt IT - od analizy potrzeb i wymagań po prawidłowe konstruowanie umów na podstawie orzecznictwa i ćwiczeń

TEMAT

Zamówienia publiczne na systemy i sprzęt IT

- od analizy potrzeb i wymagań po prawidłowe konstruowanie umów na podstawie orzecznictwa i ćwiczeń

CZYM SĄ SZKOLENIA VOD?


VOD (Video On Demand - wideo na żądanie) - jest to nagrany materiał szkoleniowy, który możemy odtworzyć na komputerze lub telefonie, wielokrotnie objerzeć o dowolnej porze, zatrzymywać i uruchamiać w dowolnym momencie jak film wideo. Standardowy dostęp do Szkoleń Online VOD jest na 30 dni.

JAK WZIĄĆ UDZIAŁ W SZKOLENIU VOD W 3 KROKACH?


KROK 1

Wybierasz szkolenie w sklepie VOD

KROK 2

Wypełniasz formularz zgłoszeniowy i w ciągu jednego dnia otrzymujesz dane do swojego szkolenia

KROK 3

Przez 30 dni korzystasz ze szkolenia bez ograniczeń

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ?

Dlaczego ten kurs jest właśnie dla Ciebie:

 1. Praktyczna wiedza: Szkolenie to skupia się na praktycznych aspektach zamówień publicznych dotyczących systemów i sprzętu IT. Dzięki temu uczestnicy mogą zdobyć rzetelną i praktyczną wiedzę, którą będą mogli od razu zastosować w swojej pracy zawodowej.

 2. Aktualność i zgodność z prawem: Szkolenie skupia się na aktualnych przepisach dotyczących zamówień publicznych oraz na orzecznictwie sądowym, co jest niezwykle istotne w kontekście unikania ryzyka naruszenia prawa podczas realizacji zamówień publicznych.

 3. Kompleksowe podejście: Szkolenie obejmuje cały proces zamówień publicznych związanych z systemami i sprzętem IT - od analizy potrzeb i wymagań, przez proces przygotowania dokumentacji, po konstruowanie prawidłowych umów. Taka całościowa perspektywa pozwala lepiej zrozumieć proces i wdrożyć go w praktyce.

 4. Dobre praktyki i ćwiczenia: Podczas szkolenia będą przeprowadzane ćwiczenia, które pozwolą uczestnikom na praktyczne zastosowanie zdobytej wiedzy. Ćwiczenia te mogą pomóc w lepszym zrozumieniu zagadnień oraz w identyfikacji ewentualnych problemów, które mogą pojawić się podczas procesu zamówień publicznych.

TRENER

Adam Wiktorowski

Ekspert z dziedziny zamówień publicznych z wieloletnim doświadczeniem w procesie udzielania zamówień publicznych finansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Liczba przeprowadzonych szkolen: 7
Liczba opinii o trenerze: 0

Doświadczony trener w zakresie zamówień publicznych (w ramach przeprowadzonych szkoleń przeszkolił dotychczas kilka tysięcy osób), pełnomocnik stron w postępowaniach odwoławczych przed Krajową Izbą Odwoławczą, autor wielu opinii w zakresie stosowania przepisów prawa zamówień publicznych, wykładowca na studiach podyplomowych z zakresu zamówień publicznych.

PROGRAM

1. Analiza potrzeb i wymagań - na co zwrócić uwagę przygotowując analizę potrzeb i wymagań dotyczącą systemów informatycznych i dostawy sprzętu komputerowego?

 1. Kto jest zobowiązany dokonać analizy potrzeb i wymagań?
 2. Co musi obejmować analiza potrzeb i wymagań?
 3. W jakiej formie powinna być dokonania analiza potrzeb i wymagań?
 4. Kiedy musi być dokonana analiza potrzeb i wymagań?
 5. Weryfikacja kompetencji własnego zespołu do opisu przedmiotu zamówienia oraz do wdrożenia systemu
 6. Inwentaryzacja posiadanych zasobów i potrzeb
 7. Wybór właściwego trybu udzielenia zamówienia na system IT

2. Wstępne konsultacje rynkowe przed wszczęciem postępowania

3. Jak prawidłowo oszacować wartość zamówienia na dostawy sprzętu komputerowego, systemów informatycznych, zakup licencji oprogramowania, świadczenia usług serwisowych w zakresie sprzętu i oprogramowania?

 1. Zasady szacowania wartości zamówienia
 2. Obowiązek łącznego szacowania wartości podobnych dostaw
 3. Obowiązek łącznego szacowania wartości tożsamych usług
 4. Szacowanie zamówień obejmujących opcje lub wznowienia

4. Opis przedmiotu zamówienia z branży IT – najważniejsze elementy

 1. Opis przedmiotu zamówienia na wykonanie/wdrożenie systemu IT
 2. Opis przedmiotu zamówienia na dostawę sprzętu komputerowego
 3. Licencje na oprogramowanie

5. Przedmiotowe środki dowodowe

 1. Konieczność dodatkowej weryfikacji oferowanych rozwiązań
 2. Kiedy wymagać złożenia przedmiotowych środków dowodowych
 3. Rodzaje przedmiotowych środków dowodowych
 4. Ograniczenia w żądaniu przedmiotowych środków dowodowych

 

6. Kryteria oceny ofert w zamówieniach IT

 1. Zawartość oferty a jej ocena w ramach kryteriów – zasady konstruowania treści SWZ
 2. Cena jako jedyne kryterium oceny ofert
 3. Przykładowe kryteria jakościowe

7. Ocena podmiotowa wykonawców w zamówieniach IT

 1. Przesłanki wykluczenia z postępowania
 2. Samooczyszczenie
 3. Warunki udziału
 4. Korzystanie z potencjału podmiotu trzeciego
 5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie
 6. Podmiotowe środki dowodowe

8. Zamówienia obejmujące opcje i wznowienia – na czym polegają, w jaki sposób je opisywać

9. Zamówienia podobne z art. 214 ust.1 pkt. 7 i 8 Pzp – jak opisywać i kiedy stosować

10. Szczególne instrumenty i procedury kontraktowania dostaw i usług IT

 1. Umowa ramowa (np. body leasing)
 • Specyfika instrumentu
 • Zasady działania
 • Rodzaje umów ramowych
 1. Dynamiczny system zakupów
 • Zasady działania
 • Korzyści płynące ze stosowania dla zakupów IT

11. Rekomendowane postanowienia umowy na systemy informatyczne i sprzęt komputerowy

 1. Obowiązki wykonawcy
 2. Warunki odbioru
 3. Warunki rozliczenia , zaliczki
 4. Prawa autorskie i prawa zależne

12. Zmiany umowy na zamówienia IT

 1. Zasady sporządzania klauzul waloryzacyjnych
 2. Rekomendacje branży IT dot. przygotowania klauzul waloryzacyjnych (omówienie wybranych)
 3. Elementy umowy nie wymagające zmiany umowy
 4. Klauzule przeglądowe
 5. Opis procedury zmiany umowy

 

CENA ZAWIERA

 • EduBox, paczka materiałów wysłana pocztą

 • Aplikację mobilną z ustawą Pzp na Android i iOS

 • Roczny dostęp do Edustrefy

 • Certyfikat ukończenia szkolenia

 • Spotkania z ekspertami po godzinach

 • Nagrania z webinarów ApexNet

 • Materiały z ustawą Pzp w formie książki

 • 30 dni dostępu do nagrania szkolenia

 • Paczkę wzorów dokumentów:

  • Wzór SWZ w wariancie bez negocjacji i z negocjacjami
  • Aneks do SWZ wg trybu podstawowego
  • Kwalifikowanie wykonawców
  • Analiza potrzeb i wymagań
  • Regulamin do 130 000 zł
  • Postępowanie wg trybu podstawowego
  • Przykładowe klauzule do umów
  • Lista obowiązkowych terminów dla zamawiających
  • i więcej!

SZCZEGÓŁY ORGANIZACYJNE

Trener
Cena
Adam Wiktorowski
1099.00 ZŁ NETTO + 23% VAT
Zgłoś na to szkolenie minimum 3 osoby, a każda z nich zupełnie bezpłatnie otrzyma 60-dniowy dostęp do kursu MASTER PZP!
Sprawdź, czym jest ten kurs klikając TUTAJ

KONTAKT

MASZ PYTANIA?
Napisz szkolenia@apexnet.pl lub zadzwoń na (22)2058900