SZKOLENIA VOD

Zamówienia publiczne w instytucjach kultury Kompleksowy kurs przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia poniżej progu unijnego z uwzględnieniem specyfiki branży

TEMAT

Zamówienia publiczne w instytucjach kultury.

Kompleksowy kurs przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia poniżej progu unijnego z uwzględnieniem specyfiki branży

CZYM SĄ SZKOLENIA VOD?


VOD (Video On Demand - wideo na żądanie) - jest to nagrany materiał szkoleniowy, który możemy odtworzyć na komputerze lub telefonie, wielokrotnie objerzeć o dowolnej porze, zatrzymywać i uruchamiać w dowolnym momencie jak film wideo. Standardowy dostęp do Szkoleń Online VOD jest na 30 dni.

JAK WZIĄĆ UDZIAŁ W SZKOLENIU VOD W 3 KROKACH?


KROK 1

Wybierasz szkolenie w sklepie VOD

KROK 2

Wypełniasz formularz zgłoszeniowy i w ciągu jednego dnia otrzymujesz dane do swojego szkolenia

KROK 3

Przez 30 dni korzystasz ze szkolenia bez ograniczeń

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ?

Zapraszamy na kompleksowy kurs przeznaczony dla pracowników instytucji związanych z branżą kulturową. Ekspert omówi najważniejsze aktualne problemy występujące w tej branży i pokaże sposoby ich rozwiązywania oraz przedstawi zgodnie z najnowszymi przepisami jak prowadzić postępowania i realizować umowy o udzielenie zamówienia poniżej progu unijnego.Dodatkowo uczestnicy dowiedzą się min. o:

 • zamówieniach wyłączonych ze stosowania ustawy,
 • Zamówienia o wartości mniejszej niż 130.000 zł
 • czynnościach związanych z przygotowaniem postępowania od A do Z,
 • wyborze trybu przy udzielaniu zamówień
 • zasady konstruowania treści SWZ

TRENER

Adam Wiktorowski

Ekspert z dziedziny zamówień publicznych z wieloletnim doświadczeniem w procesie udzielania zamówień publicznych finansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Liczba przeprowadzonych szkolen: 7
Liczba opinii o trenerze: 0

Doświadczony trener w zakresie zamówień publicznych (w ramach przeprowadzonych szkoleń przeszkolił dotychczas kilka tysięcy osób), pełnomocnik stron w postępowaniach odwoławczych przed Krajową Izbą Odwoławczą, autor wielu opinii w zakresie stosowania przepisów prawa zamówień publicznych, wykładowca na studiach podyplomowych z zakresu zamówień publicznych.

PROGRAM

I. Zamówienia wyłączone ze stosowania ustawy – zasady i reguły udzielania zamówień

1. Zamówienia o wartości mniejszej niż 130.000 zł:

2. Dostawy lub usługi z zakresu działalności kulturalnej związanej z organizacją wystaw, koncertów, konkursów, festiwali, widowisk, spektakli teatralnych, przedsięwzięć z zakresu edukacji kulturalnej lub z gromadzeniem materiałów bibliotecznych przez biblioteki lub muzealiów, a także z zakresu działalności archiwalnej związanej z gromadzeniem materiałów archiwalnych, jeżeli zamówienia te nie służą wyposażaniu zamawiającego w środki trwałe przeznaczone do bieżącej obsługi jego działalności.

II. Czynności związane z przygotowaniem postępowania.

1. Zamieszczenie zamówienia w planie postępowań o udzielenie zamówienia – kto musi sporządzić plan i czy można wszcząć postępowanie na zamówienie nieuwzględnione w planie?

2. Ustalenie wartości zamówienia

4. Zamówienia podobne

5. Opcje i wznowienia

6. Sporządzenie dokumentów zamówienia:

7. Warunki podmiotowe:

8. Opis przedmiotu zamówienia:

9. Przedmiotowe środki dowodowe a oferta wykonawcy

10. Zawartość oferty a jej ocena w ramach kryteriów – zasady konstruowania treści SWZ

11. Kryteria oceny ofert

 

III. Wybór trybu przy udzielaniu zamówień w Instytucjach Kultury

1. Tryb podstawowy w postępowaniach o udzielenie zamówienia o wartości niższej niż progi unijne:

2. Przetarg nieograniczony

3. Zamówienie z wolnej ręki

4. umowa ramowa

5. dynamiczny system zakupów

IV. Umowy w zamówieniach publicznych

1. Obowiązkowe klauzule umowne

2. Co to są zmiany istotne?

3. Dodatkowe dostawy, usługi i roboty budowlane zlecane w formie aneksu do umowy;

 

CENA ZAWIERA

 • EduBox, paczka materiałów wysłana pocztą

 • Aplikację mobilną z ustawą Pzp na Android i iOS

 • Roczny dostęp do Edustrefy

 • Certyfikat ukończenia szkolenia

 • Spotkania z ekspertami po godzinach

 • Nagrania z webinarów ApexNet

 • Materiały z ustawą Pzp w formie książki

 • 30 dni dostępu do nagrania szkolenia

 • Paczkę wzorów dokumentów:

  • Wzór SWZ w wariancie bez negocjacji i z negocjacjami
  • Aneks do SWZ wg trybu podstawowego
  • Kwalifikowanie wykonawców
  • Analiza potrzeb i wymagań
  • Regulamin do 130 000 zł
  • Postępowanie wg trybu podstawowego
  • Przykładowe klauzule do umów
  • Lista obowiązkowych terminów dla zamawiających
  • i więcej!

SZCZEGÓŁY ORGANIZACYJNE

Trener
Cena
Adam Wiktorowski
1099.00 ZŁ NETTO + 23% VAT
Zgłoś na to szkolenie minimum 3 osoby, a każda z nich zupełnie bezpłatnie otrzyma 60-dniowy dostęp do kursu MASTER PZP!
Sprawdź, czym jest ten kurs klikając TUTAJ

KONTAKT

MASZ PYTANIA?
Napisz szkolenia@apexnet.pl lub zadzwoń na (22)2058900