ZGŁOSZENIE NA SZKOLENIE

Pakiet szkoleń "Nowa ustawa Pzp na 5+"

31.12 2020
Cała Polska
1.

Dane uczestników

2.

Dane instytucji zgłaszającej

3.

Podsumowanie

DANE OSOBY ZGŁASZAJĄCEJ

DANE UCZESTNIKA

SUMA
6119.25 zł brutto