ZGŁOSZENIE NA SZKOLENIE

Zagrożenia wynikające z elektronicznej komunikacji - elektroniczny przetarg w praktyce

ONLINE
1.

Dane uczestników

2.

Dane instytucji zgłaszającej

3.

Podsumowanie

DANE OSOBY ZGŁASZAJĄCEJ

DANE UCZESTNIKA

SUMA
0 zł brutto