ZGŁOSZENIE NA SZKOLENIE

XXIII Zjazd Specjalistów i Ekspertów ds. Zamówień Publicznych

18.11 2020
Warszawa
1.

Dane uczestników

2.

Dane instytucji zgłaszającej

3.

Podsumowanie

DANE OSOBY ZGŁASZAJĄCEJ

DANE UCZESTNIKA

SUMA
848.70 zł brutto