APEXNET - Zmiany w zakresie udzielania zamówień sektorowych NOWA USTAWA PZP - Zamawiam | APEXNET szkolenia

ZGŁOSZENIE NA SZKOLENIE

Zmiany w zakresie udzielania zamówień sektorowych NOWA USTAWA PZP

20-21.04 2020
ONLINE+BON
1.

Dane uczestników

2.

Dane instytucji zgłaszającej

3.

Podsumowanie

DANE OSOBY ZGŁASZAJĄCEJ

DANE UCZESTNIKA

SUMA
1223.85 zł brutto