APEXNET - CZAS PRACY OD A DO Z w 2020 r. z uwzględnieniem najnowszych zmian związanych z ewidencjonowaniem czasu pracy - Zamawiam | APEXNET szkolenia

ZGŁOSZENIE NA SZKOLENIE

CZAS PRACY OD A DO Z w 2020 r. z uwzględnieniem najnowszych zmian związanych z ewidencjonowaniem czasu pracy

22-23.04 2020
ONLINE+BON
1.

Dane uczestników

2.

Dane instytucji zgłaszającej

3.

Podsumowanie

DANE OSOBY ZGŁASZAJĄCEJ

DANE UCZESTNIKA

SUMA
1463.70 zł brutto