ZGŁOSZENIE NA SZKOLENIE

Zamówienia publiczne poniżej progów UE w NOWEJ USTAWIE. Jak wdrożyć przełomowe zmiany przed styczniem 2021

23-24.06 2020
Poznań
1.

Dane uczestników

2.

Dane instytucji zgłaszającej

3.

Podsumowanie

DANE OSOBY ZGŁASZAJĄCEJ

DANE UCZESTNIKA

SUMA
1223.85 zł brutto