ZGŁOSZENIE NA SZKOLENIE

50 kroków do bezbłędnego postępowania wg nowej ustawy Pzp

16-17.07 2020
Warszawa
1.

Dane uczestników

2.

Dane instytucji zgłaszającej

3.

Podsumowanie

DANE OSOBY ZGŁASZAJĄCEJ

DANE UCZESTNIKA

SUMA
1223.85 zł brutto