ZGŁOSZENIE NA SZKOLENIE

50 kroków do bezbłędnego postępowania wg nowej ustawy Pzp

20-21.08 2020
Poznań
1.

Dane uczestników

2.

Dane instytucji zgłaszającej

3.

Podsumowanie

DANE OSOBY ZGŁASZAJĄCEJ

DANE UCZESTNIKA

SUMA
1223.85 zł brutto