ZGŁOSZENIE NA SZKOLENIE

Zintegrowany kurs nowego Prawa zamówień publicznych - co musisz wiedzieć przed 01.01.2021

16-17.11 2020
Gdańsk
1.

Dane uczestników

2.

Dane instytucji zgłaszającej

3.

Podsumowanie

DANE OSOBY ZGŁASZAJĄCEJ

DANE UCZESTNIKA

SUMA
1223.85 zł brutto