ZGŁOSZENIE NA SZKOLENIE

Nowa ustawa Pzp i inne regulacje w zamówieniach bagatelnych - planowanie, procedury i warsztat z tworzenia regulaminu.

26-27.11 2020
Katowice
1.

Dane uczestników

2.

Dane instytucji zgłaszającej

3.

Podsumowanie

DANE OSOBY ZGŁASZAJĄCEJ

DANE UCZESTNIKA

SUMA
1223.85 zł brutto