ZGŁOSZENIE NA SZKOLENIE

Zintegrowany kurs nowego Prawa zamówień publicznych - co musisz wiedzieć przed 01.01.2021 ONLINE

ONLINE
1.

Dane uczestników

2.

Dane instytucji zgłaszającej

3.

Podsumowanie

DANE OSOBY ZGŁASZAJĄCEJ

DANE UCZESTNIKA

SUMA
0 zł brutto