ZGŁOSZENIE NA SZKOLENIE

Zintegrowany kurs nowego Prawa zamówień publicznych - co musisz wiedzieć przed 01.01.2021 ONLINE

1-2.12 2020
ONLINE
1.

Dane uczestników

2.

Dane instytucji zgłaszającej

3.

Podsumowanie

DANE OSOBY ZGŁASZAJĄCEJ

DANE UCZESTNIKA

SUMA
1223.85 zł brutto