ZGŁOSZENIE NA SZKOLENIE

Praktyczny kurs Prawa zamówień publicznych 2021r. - od planowania do raportu z realizacji zamówienia

17-19.03 2021
ONLINE
1.

Dane uczestników

2.

Dane instytucji zgłaszającej

3.

Podsumowanie

DANE OSOBY ZGŁASZAJĄCEJ

DANE UCZESTNIKA

SUMA
1838.85 zł brutto