ZGŁOSZENIE NA SZKOLENIE

Maraton Prawa zamówień publicznych - kurs doskonalący wdrażanie zmian w praktyce

28.06 - 2.07 2021
Jastrzębia Góra
1.

Dane uczestników

2.

Dane instytucji zgłaszającej

3.

Podsumowanie

DANE OSOBY ZGŁASZAJĄCEJ

DANE UCZESTNIKA

SUMA
3554.70 zł brutto