ZGŁOSZENIE NA SZKOLENIE

Studium Zamówień Publicznych

19.03 - 12.06 2021
Warszawa
1.

Dane uczestników

2.

Dane instytucji zgłaszającej

3.

Podsumowanie

DANE OSOBY ZGŁASZAJĄCEJ

DANE UCZESTNIKA

SUMA
3990.00 zł brutto