ZGŁOSZENIE NA SZKOLENIE

Nowa ustawa Pzp w branży medycznej. Jak efektywnie prowadzić zamówienia w placówkach medycznych po wejściu w życie nowych przepisów?

ONLINE
1.

Dane uczestników

2.

Dane instytucji zgłaszającej

3.

Podsumowanie

DANE OSOBY ZGŁASZAJĄCEJ

DANE UCZESTNIKA

SUMA
0 zł brutto