ZGŁOSZENIE NA SZKOLENIE

Zamówienia publiczne dla komórek merytorycznych w obliczu nowej ustawy Prawo zamówień publicznych ONLINE

9-10.03 2021
ONLINE
1.

Dane uczestników

2.

Dane instytucji zgłaszającej

3.

Podsumowanie

DANE OSOBY ZGŁASZAJĄCEJ

DANE UCZESTNIKA

SUMA
1223.85 zł brutto