ZGŁOSZENIE NA SZKOLENIE

100 najważniejszych kwestii dotyczących nowej ustawy Pzp przez pryzmat nowych rozporządzeń wykonawczych.

13-14.04 2021
ONLINE
1.

Dane uczestników

2.

Dane instytucji zgłaszającej

3.

Podsumowanie

DANE OSOBY ZGŁASZAJĄCEJ

DANE UCZESTNIKA

SUMA
1223.85 zł brutto