ZGŁOSZENIE NA SZKOLENIE

9 etapów bezbłędnego postępowania wg nowej ustawy Pzp - trening praktyczny krok po kroku ONLINE

ONLINE
1.

Dane uczestników

2.

Dane instytucji zgłaszającej

3.

Podsumowanie

DANE OSOBY ZGŁASZAJĄCEJ

DANE UCZESTNIKA

SUMA
0 zł brutto