ZGŁOSZENIE NA SZKOLENIE

Umowy od A do Z w nowej ustawie Prawo zamówień publicznych.

15-16.04 2021
ONLINE
1.

Dane uczestników

2.

Dane instytucji zgłaszającej

3.

Podsumowanie

DANE OSOBY ZGŁASZAJĄCEJ

DANE UCZESTNIKA

SUMA
1223.85 zł brutto