ZGŁOSZENIE NA SZKOLENIE

Początkujący Zamawiający w nowej ustawie Pzp - Pakiet VOD

30.08 - 31.12 2021
ONLINE
1.

Dane uczestników

2.

Dane instytucji zgłaszającej

3.

Podsumowanie

DANE OSOBY ZGŁASZAJĄCEJ

DANE UCZESTNIKA

SUMA
3308.70 zł brutto