ZGŁOSZENIE NA SZKOLENIE

Studium Zamówień Publicznych XXXIII edycja

8.10 - 11.12 2021
ONLINE
1.

Dane uczestników

2.

Dane instytucji zgłaszającej

3.

Podsumowanie

DANE OSOBY ZGŁASZAJĄCEJ

DANE UCZESTNIKA

SUMA
4907.70 zł brutto