ZGŁOSZENIE NA SZKOLENIE

Prawo Pracy 2021 z uwzględnieniem specyfiki COVID 19 - praktyczne warsztaty ONLINE

ONLINE
1.

Dane uczestników

2.

Dane instytucji zgłaszającej

3.

Podsumowanie

DANE OSOBY ZGŁASZAJĄCEJ

DANE UCZESTNIKA

SUMA
1463.70 zł brutto