ZGŁOSZENIE NA SZKOLENIE

Zintegrowany kurs nowego Prawa zamówień publicznych - co musisz wiedzieć po 01.01.2021 ONLINE

19-20.05 2021
ONLINE
1.

Dane uczestników

2.

Dane instytucji zgłaszającej

3.

Podsumowanie

DANE OSOBY ZGŁASZAJĄCEJ

DANE UCZESTNIKA

SUMA
1838.85 zł brutto

SZKOLENIE VOD