ZGŁOSZENIE NA SZKOLENIE

Studium Zamówień Publicznych

8.10 - 11.12 2021
ONLINE
1.

Dane uczestników

2.

Dane instytucji zgłaszającej

3.

Podsumowanie

DANE OSOBY ZGŁASZAJĄCEJ

DANE UCZESTNIKA

SUMA
3990.00 zł brutto