ZGŁOSZENIE NA SZKOLENIE

Od teorii do praktyki, czyli nowa ustawa Pzp w świetle rozporządzeń, przepisów wykonawczych i oficjalnych stanowisk UZP. ONLINE

22-23.06 2021
ONLINE
1.

Dane uczestników

2.

Dane instytucji zgłaszającej

3.

Podsumowanie

DANE OSOBY ZGŁASZAJĄCEJ

DANE UCZESTNIKA

SUMA
1223.85 zł brutto