ZGŁOSZENIE NA SZKOLENIE

Obowiązki zamawiających na każdym etapie postępowania wg nowych przepisów Pzp w 2021 r.

24-25.06 2021
ONLINE
1.

Dane uczestników

2.

Dane instytucji zgłaszającej

3.

Podsumowanie

DANE OSOBY ZGŁASZAJĄCEJ

DANE UCZESTNIKA

SUMA
1223.85 zł brutto