ZGŁOSZENIE NA SZKOLENIE

Certyfikowany kurs KADROWO-PŁACOWY od podstaw PAKIET

30.09 - 31.12 2021
ONLINE
1.

Dane uczestników

2.

Dane instytucji zgłaszającej

3.

Podsumowanie

DANE OSOBY ZGŁASZAJĄCEJ

DANE UCZESTNIKA

SUMA
2458.77 zł brutto