ZGŁOSZENIE NA SZKOLENIE

Maraton Prawa zamówień publicznych - kurs doskonalący wdrażanie zmian w praktyce

16-20.08 2021
Mielno
1.

Dane uczestników

2.

Dane instytucji zgłaszającej

3.

Podsumowanie

DANE OSOBY ZGŁASZAJĄCEJ

DANE UCZESTNIKA

SUMA
3554.70 zł brutto